• Imprimeix

Balanç mensual

La comunicació té un paper fonamental en la nostra societat i esdevé una peça clau en la projecció de la imatge de qualsevol empresa o institució, sobretot, pel que fa a la percepció de qualitat que arriba a la ciutadania. En aquest context, un dels reptes que es plantegen les organitzacions és trobar en cada moment les estratègies més adequades per aconseguir que la comunicació es produeixi de forma efectiva.

És en aquest marc que l'Institut Català de la Salut fa de manera bimensual un balanç de l'estratègia comunicativa i de les accions que se'n deriven. 

Data d'actualització:  05.04.2018