• Imprimeix

BICS

bics

Els canals directes de comunicació amb professionals i ciutadania han demostrat la seva eficàcia per transmetre les informacions d’interès en comunitats amb interessos afins. Per aquest motiu, l’Institut Català de la Salut posa en marxa dos butlletins destinats a dos públics: els professionals de la institució i la ciutadania en general.

 

L’objectiu és ampliar el ressò de les accions dutes a terme per l’Institut Català de la Salut.

La diferenciació dels dos públics respon a la voluntat de donar informació d’interès específic, sobretot, per acostar a cada receptor específic qüestions pròpies de la institució que poden tenir un valor diferent depenent de qui les rebi. Un parell d’exemples clars són, en el cas dels professionals, els temes relacionats amb recursos humans i, en el cas de la ciutadania, les millores assistencials que reporten un benefici a la societat.

Així des del mes de febrer l’ICS compta amb BICS, un nou butlletí adreçat a la ciutadania, que també és d'interès per a tota la comunitat sanitària. És la primera vegada que la institució disposa d'una publicació d'aquestes característiques en línia.

S'hi pot trobar una selecció de les notícies més destacades de la institució durant el darrer mes, novetats del web i actes més destacats.

Aquesta publicació és el resultat de la tasca de coordinació dels equips de comunicació de tot el territori. Cada equip escull la notícia destacada del seu àmbit, per tal que d'acord amb les línies estratègiques, mostri un visió de context, real i adequada a les diferents realitats dels centres de la institució.

El Butlletí segueix el disseny estipulat per la Generalitat. Per rebre'l directament hi ha l'opció de subscriure-s'hi a través Butlletins gencat.

 

Data d'actualització:  06.03.2018