• Imprimeix

Pla de mitjans socials

influ

En els darrers mesos s'ha engegat l'elaboració d'un pla de mitjans socials que vertebri la comunicació de l’ICS en els nous escenaris comunicatius. Les noves normes del joc, imposades per nous llenguatges i noves eines pròpies de les xarxes socials han provocat la necessitat de repensar-ne l’ús com a eines d’interrelació i comunicació entre l’ICS i els diferents públics a qui s’ha d’adreçar. És a dir, mentre que es repensa quina relació es vol tenir amb la ciutadania, es busquen les eines que hi possibilitin la comunicació. 

 

 

  • Estendre el canvi en la cultura comunicativa de l’ICS
  • Consolidar la relació amb la ciutadania
  • Créixer més enllà del nombre de seguidors
  • Explotar el contingut de les mètriques
  • Alinear les accions amb l’estratègia de l’ICS i del Departament de Salut 

Reunió d’influenciadors

Davant l'anàlisi dels diferents comptes que la institució té a les diverses xarxes socials i del balanç de la presència dels anys en què s'hi ha tingut presència, es va fer un pas més enllà per tal de conèixer com millorar la comunicació, parlant directament amb els actors, els influencers, per saber la seva opinió de primera mà.  

Per aquest motiu, es va realitzar el primer taller participatiu sobre la presència de l’ICS a les xarxes socials i les línies de canvi per al 2018. A la sessió de discussió en grup es van convidar professionals de l’ICS i experts en xarxes socials. 

Els 43 participants, en grups de treball temàtics, van dedicar més de tres hores a posar en comú idees i reflexions sobre els objectius tractats: el compromís amb la sanitat pública, la projecció de les xarxes corporatives i territorials, el creixement de la comunitat virtual a l’entorn d’aquests perfils i les propostes de nou contingut diversificat segons perfils, entre d’altres qüestions.

Data d'actualització:  08.03.2018