• Imprimeix

Contacte mitjans

Centre Corporatiu

93 482 40 72
93 482 43 12
premsa.ics@gencat.cat

Atenció Primària Barcelona Ciutat

Hospital Universitari Vall d’Hebron

ICS Camp de Tarragona

ICS Catalunya Central

93 693 00 41
93 693 00 40
comunicacio.cc.ics@gencat.cat

ICS Girona

972 949 240
647 333 280
premsa.girona.ics@gencat.cat

ICS Lleida i Alt Pirineu i Aran

ICS Metropolitana Nord

ICS Metropolitana Sud

ICS Terres de l’Ebre

977 519 114

Data d'actualització:  17.10.2016