• Imprimeix

Rodatges a l'ICS

Els centres de l’Institut Català de la Salut reben periòdicament sol·licituds per realitzar rodatges a les seves instal·lacions.

És imprescindible que la productora o el professional que farà ús de les instal·lacions del centre aporti una assegurança de responsabilitat civil o un dipòsit.

 

Cal que totes les sol·licituds de rodatge vagin acompanyades de la informació següent:

  • Temàtica del rodatge. Especificació concreta de quin serà el tractament de l’espai i de quina manera es veurà. Cal tenir molt clar quin és l’objectiu del rodatge i declinar-lo si creiem que pot ser perjudicial per la imatge de la institució.
  • Previsió del rodatge.
  • Durada del rodatge.
  • Imatge de l’ICS durant el rodatge. És necessari pactar prèviament la conveniència o no de tapar logos o plaques de centres que puguin sortir a la gravació.

 

L’ICS té establerta una tarifa econòmica per a rodatges amb finalitats comercials. Queden exempts d’aquesta tarifa les peticions següents:

  • Peticions de mitjans de comunicació amb finalitats informatives.
  • Peticions d’associacions sense ànim de lucre.
  • Peticions d’altres departaments de la Generalitat o altres institucions públiques.

 

Si voleu presentar una sol·licitud de rodatge, poseu-vos en contacte amb el Gabinet de Comunicació de l’ICS

 

Data d'actualització:  17.10.2016