comunitaria

En la salut, no només hi intervenen la biologia i el comportament, sinó també els determinants socials, que són els que expliquen la major part dels problemes de salut d’una comunitat. Els serveis sanitaris individuals i centrats en la malaltia no modifiquen l’estat de salut de la població de manera significativa, és necessari treballar per la salut col·lectiva. Per això, una part important de l’atenció assistencial està  orientada a la família i a la comunitat

La població preadolescent i adolescent és poc usuària del sistema sanitari i, per aquest motiu, moltes vegades es perd l’oportunitat de vacunar als centres sanitaris.

L’objectiu dels professionals sanitaris dels equips d’atenció pediàtrica de l’ICS en desplaçar-se des del centre d’atenció primària (CAP) fins als centres escolars del seu àmbit territorial és el de mantenir una cobertura de vacunació al més alta possible d’infants i adolescents correctament immunitzats, a més de garantir la continuïtat assistencial i el seguiment del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya. Vacunant als centres educatius, es garanteix el correcte compliment del calendari vacunal.

Informació relacionada

El programa Salut i escola és un programa integral d’atenció als adolescents que actua en els àmbits extrasanitaris fent intervencions orientades a la comunitat. L’atenció a la salut de l’adolescent, per la seva naturalesa, requereix un equip interdisciplinari de professionals (atenció primària de salut, serveis especialitzats, equips educatius d’assessorament psicopedagògic). Els eixos fonamentals d’actuació del Pla Salut i Escola són: la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues legals i il·legals i els trastorns de la conducta alimentària.

Els professionals dels equips d’atenció primària de l’ICS es desplacen als centres educatius del territori a fer educació sanitària per prevenir i detectar precoçment la càries dental, primera malaltia infecciosa del món.

Seria possible reduir simultàniament la càrrega de malalties bucodentals, l’obesitat infantil i altres malalties cròniques si eliminéssim els factors de risc comuns com són el consum de tabac i les dietes poc saludables, ja que la reducció de la ingesta de sucres i una alimentació equilibrada prevenen la càries dental i la pèrdua prematura de dents; deixar de fumar i reduir el consum d’alcohol disminueix el risc de càncers de la cavitat bucal, periodontopaties i pèrdua de dents; i, d’altra banda, el consum de fruites i verdures protegeix contra el càncer de la cavitat bucal i d’altres.

El Programa de promoció i prevenció de salut bucodental interdisciplinari abasta totes les etapes fins a l’edat adulta: des del període de gestació i lactància, amb la intervenció de les llevadores; amb educació sanitària i revisions bucodentals als infants des de l’equip pediàtric, i amb intervencions comunitàries fetes per salut pública i a la comunitat escolar per augmentar l’educació sanitària.

Les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) ofereixen una atenció integral des de l'adolescència fins a la menopausa, en aspectes relacionats amb la prevenció, la promoció de la salut i l'atenció als processos de salut reproductiva a la població en general i especialment als joves, les dones i les seves famílies i la població en situació de vulnerabilitat, sense discriminació i entenent la sexualitat des d’una perspectiva àmplia.

L'any 2007 el Departament de Salut va elaborar i publicar, amb professionals experts, proveïdors i societats científiques, el Pla estratègic d'ordenació de serveis de l'atenció a la salut sexual i reproductiva, amb l'objectiu general d'aconseguir que l'ASSIR es proveís de manera eficaç, eficient i equitativa, i amb la percepció dels usuaris de bon servei, i amb coordinació amb els diferents nivells assistencials.

Dins dels objectius específics que es va marcar en el Pla estratègic, s’hi va incloure orientar el model organitzatiu de l’ASSIR per executar la carta de serveis amb criteris de qualitat científica, tècnica, organitzativa i en termes de millora de la relació entre cost i benefici.

Per tant, les  ASSIR tenen definida la seva carta de serveis que s'emmarca dins del model d'atenció a la salut maternoinfantil i a la salut sexual i reproductiva fonamentat en una visió compartida entre els diferents nivells assistencials i amb objectius de qualitat assistencial.

A les ASSIR dels centres d’atenció primària de l’ICS es fan també les Tardes joves, que són espais confidencials integrals, per atendre consultes individuals, en parella o en grup. Es dóna informació i orientació en temes de sexualitat i contracepció, i xerrades amb intercanvi d’informació.

Informació relacionada

És una experiència de coordinació interdepartamental dels dispositius sanitaris i socials, que orienten les seves activitats cap a l’estratègia comunitària. Estableixen mecanismes de coordinació funcional amb els recursos de salut pública i altres sanitaris i socials del seu territori i desenvolupen actuacions en el si de les institucions, estimulant la participació ciutadana.

Informació relacionada

Data d'actualització:  09.08.2016