• Imprimeix

Projecte de Queralt

El Projecte de Queralt es desenvolupa amb l'objectiu de mesurar la comorbiditat i el consum de recursos per a les hospitalitzacions.

S'ofereixen, per tant, dues solucions diferents per a dos problemes diferents: l'Índex de Queralt com a mesura de la comorbiditat o ajustament per risc, i l'Agrupador de Queralt com a eina per mesurar recursos i distribuir pressupostos.

Índex de Queralt per a Diagnòstics (versió 3.3, 05.07.2018)

Data d'actualització:  05.07.2018