• Imprimeix

Indicadors de seguiment de la prescripció

Els indicadors de la prescripció són eines que mesuren aspectes de la qualitat dels medicaments que els metges recepten als seus pacients. Aquests indicadors estan definits basant-se en criteris d’eficàcia, seguretat i l’experiència d’ús. També ajuden a l’eficiència, optimitzant la utilització de recursos dels sistema sanitari.