• Imprimeix

Sistemes de seguretat i ajuda a la presa de decisions

En els centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut, els professionals accedeixen a la història clínica del pacient a través de l’Estació clínica de treball (ECAP).

L’ECAP disposa d’un conjunt d’eines informàtiques que donen suport a l’activitat assistencial dels professionals de l’entitat, contribuint a millorar la prescripció farmacèutica en l’àmbit de la seguretat clínica, l’efectivitat i l’eficiència.

 

Prescripció farmacològica segura

En aquesta línia, l’ICS posa a l’abast dels professionals eines com el mòdul de prescripció farmacològica segura (PREFASEG), que serveix per prevenir errors de medicació, activant determinats avisos en el moment que es dóna d’alta un nou tractament. L’eina escaneja el nou tractament amb la medicació ja prescrita, l’edat i les patologies del pacient, i avisa en línia dels possibles errors de medicació que es podrien produir. Les alertes farmacològiques que preveu l’eina estan relacionades amb interaccions medicamentàries, la detecció de contraindicacions de medicaments relacionades amb l’edat avançada o amb la presència d’algun problema de salut, les redundàncies terapèutiques, i els fàrmacs amb risc en l’embaràs.

Self-audit

Una altra de les eines d’ajut a la prescripció disponible a l’ECAP és el Self-audit, mòdul que facilita la revisió sistemàtica de la medicació, identificant aquells pacients que poden tenir algun problema relacionat amb la seva medicació, ja sigui per duplicitats terapèutiques, fàrmacs contraindicats per la patologia de base del pacient, medicació desaconsellada per l’edat avançada, durades de tractament inadequades, etc. Aquesta eina posa a l’abast dels professionals de medicina el conjunt dels seus pacients que tenen alguna incidència de medicació que cal revisar i solucionar.

Intel·ligència activa

La intel·ligència activa és una altra de les eines més destacades de l’ECAP, es tracta d’un gestor clínic de dades que integra tota la informació rellevant sobre el pacient i els seus problemes de salut.

Aquesta eina permet veure en una sola pantalla tota la informació d’interès per emetre el diagnòstic d’un problema de salut tenint en compte tots els paràmetres actuals o passats que poden intervenir-hi. Gràcies a aquesta eina, el professional pot donar una atenció més personalitzada i més segura, ja que compta amb tota la informació sanitària rellevant.

Així mateix, la intel·ligència activa dóna més suport a la presa de decisions relacionades amb el tractament i seguiment de patologies. També ofereix informació sobre els programes de salut i protocols estandarditzats, els avisos clínics i les activitats pendents (tractaments farmacològics, risc d’empitjorament de malalts crònics o adequació en la indicació de proves diagnòstiques, per exemple).

En definitiva, la integració a l’ECAP d’aquest conjunt d’eines de suport a la presa de decisions clíniques, han estat i són factors claus per seguir millorant la qualitat i l’atenció a la ciutadania.

Data d'actualització:  11.08.2016