• Imprimeix

Ús segur de medicaments

L'ús segur dels medicaments comprèn, entre d'altres, la detecció i prevenció dels errors de medicació i de les reaccions adverses a medicaments, els quals són freqüents, condueixen a un increment de la morbimortalitat i a un increment dels costos econòmics associats.

Reaccions adverses

Tot medicament pot produir efectes adversos no desitjats, anomenats reaccions adverses a medicaments (RAM).

Per millorar la informació de què disposem sobre la seguretat dels medicaments i/o minimitzar els seus riscos, és important que es notifiqui al sistema de farmacovigilància les sospites de RAM; principalment les greus, les rares o les produïdes pels medicaments que s'han comercialitzat més recentment.

Qualsevol professional sanitari o ciutadà pot notificar RAM a través de la targeta groga https://www.targetagroga.cat

Alertes de seguretat

Amb la informació recollida a través del sistema de farmacovigilància i la reavaluació de les dades dels medicaments en condicions de pràctica clínica real, les agències reguladores actualitzen la informació relativa al perfil de seguretat dels medicaments.

A partir d’aquestes dades, s'actualitzen les recomanacions i precaucions que cal tenir en compte amb el fàrmac i, fins i tot, quan els riscos són més grans que els beneficis esperats, es retira el medicament del mercat.

Errors de medicació

Els errors de medicació (EM) es defineixen com qualsevol incident prevenible que pot causar dany al pacient o pot donar lloc a una utilització inapropiada dels medicaments.

Els EM tenen un gran impacte en el sistema i són una de les causes més freqüents de l'aparició d’efectes adversos. Per això, la identificació i la prevenció dels EM ha de constituir una prioritat per a la institució i els professionals sanitaris.

Data d'actualització:  11.08.2016