La participació de la persona en el procés i responsabilització en la cura de la seva salut és un dret i un deure reconeguts a la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

Els professionals de l’Institut Català de la Salut elaboren consells de salut amb l’objectiu de recomanar el que actualment l’evidència científica ha demostrat eficaç. Amb aquests consells els professionals poden donar suport escrit o telemàtic per reforçar l’acompliment del que s’ha explicat a la consulta.