• Imprimeix

Atenció hospitalària

hospitalaria

Les infermeres dels hospitals de l’ICS presten cures humanístiques, d'alta qualitat cientificotècnica, basades en estàndards consensuats i en les millors evidències disponibles, per tal de contribuir al procés de recuperació de la salut i l'autonomia i garantir la seguretat de les persones ateses que requereixen cures infermeres per problemes de salut aguts, crònics aguditzats, urgents o crítics, en qualsevol etapa de la vida, entenent que cada persona és un individu únic.

Els àmbits d'actuació de les infermeres dels hospitals inclouen:

 • La cura integral de la persona i el seu entorn
 • La valoració, el diagnòstic infermer i l'abordatge de problemes de salut reals i de risc
 • L'ajuda en el compliment del tractament
 • La garantia de seguretat i continuïtat de cures
 • L'ajuda en el procés d'adaptació i l'afrontament a la malaltia o les seves complicacions

 

Serveis infermers

Els serveis infermers als hospitals de l’ICS, que s’orienten a la individualització de la prestació de cures a la situació de cada persona, a la seva edat i les seves característiques i circumstàncies, inclouen:

 • La valoració, la vigilància i el monitoratge dels paràmetres i manifestacions de l’evolució de la malaltia i també dels trets individuals de normalitat.
 • La detecció precoç de signes i símptomes de complicacions, la seva identificació i resolució, tant de manera autònoma com en col·laboració amb els metges o d’altres professionals, segons cada cas.
 • L’actuació ràpida, coordinada i eficient en situacions d’urgència.
 • L’administració de medicaments i hemoderivats.
 • L’educació sanitària i l’educació terapèutica per tal de capacitar les persones malaltes i els seus cuidadors en el maneig de la malaltia, els símptomes i el tractaments.
 • La comunicació terapèutica i el suport emocional per facilitar l’adaptació a la situació de salut, fomentar la sensació de seguretat, afavorir la participació del pacient en la presa de decisions, reduir les incerteses i pors, i prevenir complicacions psicoemocionals.
 • L’execució de les cures de ferides, lesions, derivacions, dispositius terapèutics (catèters, sondes, drenatges, traccions o d’altres), que són necessaris en el procés assistencial.
 • El control del dolor i d’altres símptomes de malestar o sofriment i la promoció del repòs equilibrat amb l’activitat física més convenient en cada cas.
 • La preparació, atenció conjunta amb el metge i les cures posteriors a les proves diagnòstiques i terapèutiques, les intervencions quirúrgiques i els procediments intervencionistes.

 

L’ajuda en la recuperació de l’autonomia en activitats bàsiques de la vida diària com ara menjar, rentar-se, vestir-se o anar al lavabo.

Data d'actualització:  09.08.2016