• Imprimeix

Atenció primària

atencioprimaria

Les infermeres d’atenció primària atenen  persones tant per motius de salut aguts com  per processos  de salut crònics.

Donen serveis relacionats amb les cures adreçades a les persones amb malalties agudes que requereixen plans terapèutics per tal de facilitar la resolució i la curació del problema de salut.

Les cures d’atenció directa i immediata que necessiten les persones amb un o més problemes de salut agut i/o urgent i que la infermera d’atenció primària pot resoldre directament són possibles sempre que s’hagi garantit el coneixement derivat de la valoració infermera que tenen les infermeres sobre cada membre de la població assignada.