• Imprimeix

Adolescència

adolescencia

Cos de l'article

Valoració integral de l’adolescent

La valoració integral en l’adolescent és la base de la planificació de cures. És una metodologia diagnòstica, que té en compte les diferents dimensions de l'individu: biològica, psicològica i social; així com també la seva independència funcional i el context familiar.

La valoració integral inclou, entre d’altres, dades sociodemogràfiques, valoració funcional, benestar psíquic i risc social. Permet fer un diagnòstic més precís i conèixer les situacions de risc dels ciutadans atesos, dissenyant les estratègies més adequades per poder-les abordar, millorar la seva qualitat de vida i també optimitzar els recursos sociosanitaris existents.

Promoció de la salut

Les infermeres faciliten eines que millorin l’acceptació dels canvis físics i emocionals d’aquesta etapa de la vida, per tal de:

• generar hàbits sexuals saludables

• potenciar l’autoestima

• ajudar en la identificació de les conductes sexuals de risc

• incorporar l’activitat física en l’estil de vida dels adolescents i identificar-ne els beneficis

• millorar la capacitat dels adolescents per interactuar amb els altres

• promoure l’adquisició i manteniment de l’hàbit de fer exercici físic

També ajuden a adoptar actituds responsables respecte als hàbits saludables i faciliten recursos necessaris per a la presa de decisions, les seves conseqüències i ser coherents envers els valors personals

Prevenció de la malaltia

En aquesta etapa de la vida, les infermeres exerceixen diverses tasques:

- Immunitzar la població adolescent segons el calendari sistemàtic de vacunacions vigents

- Potenciar el coneixement de conductes sexuals sanes

- Identificar els valors que incorporin la tolerància i el respecte a la diferència

- Vigilar i detectar situacions de risc en conductes alimentàries

- Vigilar i detectar conductes de risc i situacions familiars i socials de risc

- Potenciar el coneixement de mesures preventives i de protecció que garanteixin l’autoestima de l’adolescent

- Reforçar les relacions afectives parentals i socials saludables

- Fer prevenció sobre consum de drogues, tabac , alcohol i altres addiccions

Atenció a la persona malalta

• Acollida de l’adolescent amb problema de salut agut

• Valoració del problema i diagnòstic de la situació

• Resposta-resolució del problema

• Derivació de la demanda a un altre centre o professional, si cal

• Informar i assessorar en la presa de decisions del procés de malaltia

• Donar suport en situacions d’emergència

• Aplicar les mesures de salvament en aquelles situacions d’alt risc per a la vida i la integritat física de la persona

Informació relacionada

Dol

Les infermeres d’atenció primària poden ajudar les persones que presenten processos de dol a fer-ne una elaboració adequada que ajudi a recompondre els sentiments i les emocions viscudes. L’abordament familiar representa també un punt de suport imprescindible i és la infermera d’atenció primària qui més coneix l’entorn familiar de la persona.

Cal tractar el dol com una reacció emocional normal davant d’una situació de pèrdua i no com una qüestió patològica i, si es detecta alguna disfunció, aconseguir la col·laboració amb altres professionals de l’equip de salut (metge de família, treballador social i l’equip de salut mental).

Informació relacionada

Data d'actualització:  09.08.2016