• Imprimeix

Infància

infancia2

Valoració integral de l'infant i la família

La valoració integral de l’infant i la seva família és la base de la planificació de cures. És una metodologia diagnòstica, que té en compte les diferents dimensions de l'individu: biològica, psicològica i social; així com també la seva independència funcional i el context familiar.

La valoració integral inclou, entre altres, dades sociodemogràfiques, valoració funcional, benestar psíquic i risc social. Permet fer un diagnòstic més precís i conèixer les situacions de risc dels nens atesos i les seves famílies, dissenyant les estratègies més adequades per poder-les abordar, millorar la seva qualitat de vida i també optimitzar els recursos sociosanitaris existents.

Promoció de la salut

Les infermeres proporcionen a pares i mares eines dirigides a l’aprenentatge d’habilitats que facilitin l’adquisició d’hàbits saludables i fomentin el creixement i el desenvolupament físic, psíquic i social en el nen o nena.

En aquesta etapa, la infermera se centra en la promoció de la lactància materna i de la nutrició i alimentació saludable, la promoció de l’activitat física i la promoció d’interrelacions socials.

Prevenció de la malaltia

Les infermeres immunitzen la població infantil segons el calendari sistemàtic de vacunacions vigents i vetllen pel correcte desenvolupament psicomotriu i locomotor de l’infant.

També segueixen i controlen les activitats preventives relatives a cada una de les etapes evolutives:

  • detecció de problemes de salut bucodental
  • Vigilància i detecció de conductes de risc i situacions familiars i socials de risc
  • Potenciació del coneixement de mesures preventives i de protecció que garanteixin l’autoestima del nen o nena i l’acceptació de la pròpia imatge corporal

Atenció a l'infant malalt i a la seva família

Acollida al nen o nena amb problema de salut agut

• Valoració del problema i diagnòstic de la situació

• Resposta-resolució del problema

• Derivació de la demanda a un altre centre o professional, si cal

-Donar suport en situacions d’emergència

- Aplicar les mesures de salvament en aquelles situacions d’alt risc per a la vida i la integritat física de l’infant

• Proporcionar seguretat i suport emocional a l’infant i la família

• Controlar els signes i símptomes vitals

• Aplicar tècniques

Dol

Les infermeres d’atenció primària poden ajudar les persones que presenten processos de dol a fer-ne una elaboració adequada que ajudi a recompondre els sentiments i les emocions viscudes. L’abordament familiar representa també un punt de suport imprescindible i és la infermera d’atenció primària qui més coneix l’entorn familiar de la persona.

Cal tractar el dol com una reacció emocional normal davant d’una situació de pèrdua i no com una qüestió patològica i, si es detecta alguna disfunció, aconseguir la col·laboració amb altres professionals de l’equip de salut (metge de família, treballador social i l’equip de salut mental).

Informació relacionada

Data d'actualització:  09.08.2016