• Imprimeix

Vellesa

vellesa

Valoració integral

La valoració integral en la etapa de la vellesa és la base de la planificació de cures. És una metodologia diagnòstica, que té en compte les diferents dimensions de l'individu: biològica, psicològica i social; així com també la seva independència funcional i el context familiar.

La valoració integral inclou entre d’altres, dades sociodemogràfiques, valoració funcional, estat cognitiu, benestar psíquic, risc social, dolor, nafres, caigudes i sobrecàrrega del cuidador. Permet fer un diagnòstic més precís i conèixer les situacions de risc dels ciutadans atesos, dissenyant les estratègies més adequades per poder-les abordar, millorar la seva qualitat de vida i també optimitzar els recursos sociosanitaris existents.

Prevenció malaltia

En aquesta etapa de la vida, les infermeres exerceixen diverses tasques:

  • Immunitzacions
  • Prevenció de trastorns d’adaptació i conducta reforçant les relacions afectives familiars i socials saludables
  • Identificar situacions de risc
  • Prevenció problemes de salut bucodental

Atenció a la persona malalta

• Acollida de la persona amb problema de salut agut

• Valoració del problema i diagnòstic de la situació

• Resposta-resolució del problema

• Derivació de la demanda a un altre centre o professional, si cal

• Informar i assessorar en la presa de decisions del procés de malaltia

• Donar suport en situacions d’emergència

• Aplicar les mesures de salvament en aquelles situacions d’alt risc per a la vida i la integritat física de la persona

Dol

Les infermeres d’atenció primària poden ajudar les persones que presenten processos de dol a fer-ne una elaboració adequada que ajudi a recompondre els sentiments i les emocions viscudes. L’abordament familiar representa també un punt de suport imprescindible i és la infermera d’atenció primària qui més coneix l’entorn familiar de la persona.

Cal tractar el dol com una reacció emocional normal davant d’una situació de pèrdua i no com una qüestió patològica i, si es detecta alguna disfunció, aconseguir la col·laboració amb altres professionals de l’equip de salut (metge de família, treballador social i l’equip de salut mental).

Informació relacionada

Data d'actualització:  09.08.2016