De pacient a pacient és una campanya de l’ICS per donar a conèixer de primera mà experiències de persones que fa anys que pateixen una afecció crònica a malalts debutants. La campanya consisteix en la publicació de vídeos curts en què els pacients veterans expliquen la seva experiència i ofereixen consells a altres persones que tenen la seva mateixa malaltia.

En els vídeos apareixen testimonis de persones que pateixen les malalties cròniques més freqüents: la diabetis mellitus tipus 2, la insuficiència cardíaca, el tabaquisme, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), l’ansietat o la insuficiència renal, entre d’altres.