• Imprimeix

Laboratoris clínics

L’Institut Català de la Salut va iniciar l’any 2011 un procés dirigit d’unificació territorial dels seus laboratoris clínics, que plantejava passar progressivament dels dotze laboratoris inicials a sis laboratoris clínics en xarxa, amb l’objectiu d’optimitzar la gestió dels recursos, potenciar les economies d’escala, integrar els sistemes d’informació i millorar l’eficiència dels laboratoris hospitalaris i d’atenció primària per fer-los més competitius.

Barcelona Ciutat. Laboratoris Clínics Vall d’Hebron, que agrupen l’activitat de l’Hospital i també la que fins al setembre de 2014 feien els laboratoris de Bon Pastor i Manso.

Àrea Metropolitana Sud. Laboratori Clínic Bellvitge, que assumeix l’activitat de l’Hospital i centralitza l’activitat de les proves de menor demanda del laboratori de Just Oliveres i de l’Hospital de Viladecans, el qual s’ocupa fonamentalment de l’activitat urgent i de la dels pacients ingressats; tanmateix, tots dos estan gestionats pel mateix equip. El laboratori de Just Oliveres, pendent d’unificar-se amb el de Bellvitge, assumeix l’activitat d’atenció primària de la seva àrea d’influència.

Àrea Metropolitana Nord. Laboratori Unificat de la Metropolitana Nord, des del juny de 2016.

Tarragona i Terres de l’Ebre. Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, amb dos espais físics a l’Hospital Joan XXIII i l’Hospital Verge de la Cinta però gestió única.

Girona. Laboratori Clínic Territorial de Girona, que fa l’activitat de l’Hospital i de l’Atenció Primària, a més de la de l’Hospital de Santa Caterina (Institut d’Assistència Sanitària –IAS–) i de l’Hospital de Campdevànol.

Lleida. Laboratori Clínic ICS Lleida, ubicat a l’Hospital Arnau de Vilanova, que assumeix l’activitat de l’Hospital i de l’atenció primària.

Activitat

Els laboratoris clínics de l’ICS fan activitat analítica de les àrees de coneixement següents: bioquímica, bioquímica especial, hematologia, hematologia especial, microbiologia, serologia, immunologia i genètica.

Cobertura

Els laboratoris fan l’activitat (programada, de consultes externes, urgències i d’hospital de dia) sol·licitada pels vuit hospitals de l’ICS, així com de tots els centres d’atenció primària de les seves àrees d’influència. També donen suport als centres d’urgències d’atenció primària territorials (CUAP). Així mateix, atenen peticions de centres penitenciaris i també de centres aliens a l’ICS segons els convenis establerts i són referència en proves especials.

Data d'actualització:  10.08.2016