• Imprimeix

Programes assistencials d'expertesa

El model assistencial de l’ICS es construeix a partir del coneixement, potencial tècnic i organitzatiu dels seus professionals centrat en la salut de la persona, estigui o no malalta. Per aquest motiu la participació dels professionals i de la ciutadania en la presa de decisions, en l’assessorament i en l’estratègia, es consideren elements clau dins de l’organització.

A data d’avui, una part del model s’organitza en forma de programes de referents assistencials. És en aquest entorn del programa on professionals de diferents disciplines i àmbits territorials posen en comú el seu coneixement i manera de fer per donar resposta a les necessitats de salut que es plantegen. Els programes són:

 • Programa d’anestesiologia: clínica del dolor
 • Programa d’anestesiologia: preoperatori
 • Programa d'anticoagulació oral
 • Programa d'atenció pediàtrica integrada
 • Programa d'atenció residencial
 • Programa de control de malalties infeccioses (PROA)
 • Programa de cronicitat
 • Programa d'esquena (raquis)
 • Programa d’hepatitis
 • Programa de malalties minoritàries i genètica clínica
 • Programa de medicina intensiva
 • Programa d'obesitat mòrbida
 • Programa de pediatria: NIDCAP
 • Programa per a la promoció de la salut, prevenció i salut comunitària
 • Programa de radiologia intervencionista
 • Programa de salut internacional (PROSICS)
 • Programa de sensibilització central
 • Programa d’urgències
 • Programa de VIH i malalties associades