• Imprimeix

Programa de salut internacional (PROSICS)

Drassanes

Un viatge exigeix sempre una preparació acurada, que inclogui una correcta informació sanitària del país de destinació, així com dels riscos i les precaucions que cal prendre per gaudir-ne amb bona salut. Per això, abans de qualsevol viatge a un país considerat de risc per a la salut, convé fer una consulta a una unitat especialitzada de salut internacional.

Les unitats de salut internacional de l'Institut Català de la Salut us ofereixen una àmplia cartera de serveis que inclouen des del consell al viatger i la vacunació internacional fins a l'atenció a la patologia importada després del viatge.

Consell al viatger internacional

triptic

  • Informació sobre mesures preventives generals en viatges a qualsevol país o zona del món.
  • Recomanació i administració de vacunes.
  • Recomanació i prescripció de tractament preventiu per a la malària o paludisme.
  • Consell o farmaciola per a viatgers.
  • Visites urgents per a viatges no planificats.

Patologies importades

  • Diagnòstic, tractament i seguiment d'infeccions tropicals d'adults i nens (immigrants o viatgers) provinents de països del tròpic, subtròpic o altres països, asimptomàtics o amb clínica.
  • Cribratge d'infeccions tropicals importades en persones adultes i nens de qualsevol nacionalitat i provinents de països tropicals, subtropicals i altres.
  • Atenció a qualsevol persona en qui es planteja una infecció tropical dintre del diagnòstic diferencial.
  • Per qualsevol sospita de patologia tropical o revisió al retorn d’un viatge, sol·liciteu visita directament trucant o presentant-vos a alguna de les unitats que realitzen atenció a la patologia importada.
Data d'actualització:  19.10.2016