El seguiment que fan els professionals de l’ICS als pacients consisteix en accions dirigides a oferir una atenció sanitària específica, adequada a les necessitats individualitzades de cada cas o situació. L’objectiu principal és l’acompanyament i tractament en les diverses fases de la malaltia i en situacions de final de vida, i la prevenció, identificació i abordatge de les complicacions.

Data d'actualització:  10.08.2016