• Imprimeix

Programes de salut de la patologia crònica

Programa Geriàtrics

El programa Geriàtrics es basa en l’atenció proactiva a les persones que viuen a les residències geriàtriques, especialment a les que tenen patologies cròniques complexes. Per aconseguir aquest objectiu, els equips d’atenció primària de l’ICS de referència de cada residència geriàtrica estan en contacte amb els responsables sanitaris de l’equipament per coordinar els serveis sanitaris que necessiten els residents, fer un acompanyament digne del final de la vida i millorar l’eficiència i la seguretat de la prescripció farmacèutica que reben. 

 

Programa del pacient crònic complex – malaltia crònica avançada

La finalitat del programa és que el pacient rebi una atenció proactiva, resolutiva, adequada, eficient i satisfactòria en qualsevol moment i amb la intensitat que calgui. Aquesta atenció ha de facilitar la cura d’aquests pacients amb el dispositiu més adequat, i és el domicili l’eix sobre el qual han de pivotar tots els recursos per millorar la qualitat de vida, els resultats en salut i garantir una utilització eficient dels recursos.

Cal tenir ben identificats els pacients amb diverses malalties cròniques de manera concurrent (perfil o situació de multimorbiditat greu, PCC) i els de malaltia crònica avançada (MACA), i aplicar el Pla d’intervenció individual compartit (a la història clínica compartida (PIIC) perquè els professionals dels diferents nivells assistencials puguin fer el que s’ha pactat prèviament amb el pacient.

Data d'actualització:  09.08.2016