Una teràpia o tractament és una intervenció destinada a corregir els símptomes o les causes subjacents causants d'un problema de salut en una persona. Normalment la teràpia té lloc després d'un diagnòstic. El tractament pot ser farmacològic (amb medicaments) i/o intervencionista, amb tècniques o intervencions quirúrgiques. També es poden combinar les dues accions.