• Imprimeix

Educació sanitària

L’objectiu de l’educació sanitària és formar la persona perquè tingui la informació i els coneixements suficients d’un tema específic relacionat amb la salut i ajudar-lo a tenir les habilitats necessàries per mantenir i/o millorar la seva salut o ser autònoma. No es tracta que els professionals  facin per la persona sinó que facin amb la persona.

Individualment, es pot fer educació sanitària mitjançant els consells de salut. En l’àmbit grupal i comunitari, hi ha diverses experiències.

Grups psicoeducatius

Els programes en format grupal, amb l’objectiu d’educar el pacient per a una cognició positiva, que evita els estils de pensament negatiu i millora les habilitats de solució de problemes, demostren efectes significatius en la reducció dels símptomes ansiosodepressius i en la prevenció dels episodis d’ansietat i depressió.

Són intervencions indicades per a adolescents i persones adultes tant amb trastorn d’ansietat com amb trastorn depressiu lleu/moderat a l’atenció primària.

Programa Pacient Expert Catalunya®

El Programa Pacient Expert Catalunya® gira al voltant de la figura d’un pacient real, una persona que pateix una malaltia crònica i és capaç de responsabilitzar-se de la seva patologia i autocuidar-se tot identificant els símptomes, responent davant d’aquests i adquirint eines per gestionar l’impacte físic, emocional i social de la malaltia. A partir d’una formació prèvia feta per professionals d’atenció primària, aquest pacient es converteix en el conductor d’un grup i dóna pautes, mitjançant l'intercanvi de coneixements i experiències, a altres usuaris amb la mateixa malaltia sobre com manejar millor els símptomes que pateixen, com prendre la medicació, consells perquè el seu dia a dia se’n ressenti al menys possible, etc. En les sessions, els professionals sanitaris passen a fer el paper d’observadors que únicament intervenen en cas que sigui necessari.

El programa consta de 9 sessions, una sessió setmanal d’una hora i mitja de durada,  al llarg de dos mesos i mig. Les sessions inclouen una part teòrica i una altra de pràctica, i el nombre de participants és d’entre 10 i 12 a fi de garantir una comunicació fluïda i efectiva. A diferència dels grups d’educació sanitària en què l’educador és un professional sanitari, en aquest cas qui condueix aquestes sessions és el pacient expert.

Data d'actualització:  09.08.2016