• Imprimeix

Els professionals de treball social de l’atenció primària de l’ICS realitzen prop de 400.000 visites l’any 2016

Avui se celebra el Dia Mundial del Treball Social, que aquest any té com a lema “Promoure la comunitat i la sostenibilitat mediambiental”.

21/03/2017 09:03
cartell Dia Mundial Treball Social

Els professionals de treball social de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) han fet 388.082 visites durant l’any 2016. Als vuit hospitals de l’ICS (Vall d’Hebron, Bellvitge, Germans Trias, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Dr. Josep Trueta de Girona, Verge de la Cinta de Tortosa i Viladecans) –on l’activitat es comptabilitza per nombre de pacients atesos i no per visites–, els treballadors i treballadores socials han atès 14.475 persones durant el mateix període.

El treball social és una activitat fonamental en els centres sanitaris, que complementa l’activitat que fan els professionals de medicina i infermeria. Les dimensions social i psicosocial són factors fonamentals que condicionen l’aparició i l’evolució de les malalties, que requereixen l’abordatge de professionals especialitzats. A l’ICS treballen 234 treballadores i treballadors socials sanitaris (196 als equips d’atenció primària i 38 als hospitals), que formen part de l’equip assistencial. 

Tipologia d’activitat 

Pel que fa a la tipologia de l’activitat realitzada durant l’any 2016, a l’atenció primària s’han dut a terme 38.978 valoracions socials a persones en situació de cronicitat i complexitat, i 27.864 valoracions a persones majors de 80 anys amb criteris de fragilitat. També s’hi han fet 15.274 intervencions per informar dels drets individuals recollits a la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) als pacients susceptibles d'acollir-s'hi, 22.206 intervencions de suport a cuidadors inclosos en el Programa d’atenció domiciliària (ATDOM) i 7.250 visites a domicili. Durant el 2016 els professionals de treball social de l’atenció primària de l’ICS també han realitzat 18.588 actuacions de continuïtat assistencial i de coordinació amb els hospitals i altres nivells assistencials, així com amb la xarxa de benestar (serveis socials, tercer sector, etc.). 

La coordinadora de treball social de l’ICS, Victòria Mir, destaca que “la missió del treball social sanitari és la integració dels aspectes socials en l’atenció de la salut i l’abordatge dels problemes socials i psicosocials que se’n derivin”. 

Mir destaca que els professionals del treball social se centren tant en les persones malaltes com en les seves famílies i el seu entorn. La tasca del treball social s’orienta a prevenir “les conseqüències de les malalties i del mateix fet d’emmalaltir.” 

Proactivitat 

La responsable corporativa de treball social explica que, els darrers anys, els avenços tecnològics, com ara les millores introduïdes a l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP), han fet augmentar la proactivitat en la feina dels professionals del treball social –de fet, Mir destaca que “la proactivitat és inherent al treball social”–, a través de la millora en el registre dels pacients, que faciliten la detecció de situacions de risc social i psicosocial. 

La valoració que fan els professionals del treball social sanitari sempre té en compte la situació de salut de la persona. En aquest sentit, la coordinadora de treball social de l’ICS destaca que “no és el mateix una persona jove, amb problemes de mobilitat, que viu sola, que un senyor de 83 anys que també viu sol, però que corre curses i té autonomia”. Mir afirma que les condicions d’habitatge que es poden considerar insuficients per a una persona són òptimes per a una altra, en funció del seu estat de salut. 

Les valoracions socials que es duen a terme als centres sanitaris tenen en compte les condicions de la persona malalta i del seu entorn, de manera global: els ingressos econòmics, les condicions de l’habitatge, la presència o no d’una persona cuidadora i altres factors de tipus social i cultural. 

Atenció primària i hospital 

El treball social com a professió va néixer a l’hospital fa 100 anys. L’activitat dels professionals de treball social als centres d’atenció primària i als hospitals té el mateix objectiu, però les situacions i els moments d’intervenció són diferents. Als hospitals, és molt freqüent abordar situacions en què la vida dels pacients canvia de manera sobtada; per exemple, en els casos de persones que han patit un ictus o un infart, que han sofert l’amputació d’una extremitat o que han tingut un accident greu. 

De vegades, aquestes situacions tan traumàtiques que es viuen als hospitals s’acompanyen de problemes de tipus social que dificulten el procés d’atenció a la salut i provoquen demores en l’alta hospitalària. En aquests casos, la intervenció del professional de treball social és fonamental. 

Dia mundial 

El tercer dimarts del mes de març es commemora el Dia Mundial del Treball Social. L’esdeveniment el va instaurar la Federació Internacional de Treballadors Socials l’any 2008, durant una reunió celebrada a Salvador de Bahia (Brasil). El lema de l’edició d’aquest any, que se celebra avui, és “Promoure la comunitat i la sostenibilitat mediambiental”.