• Imprimeix

La Direcció d’Atenció Primària del Camp de Tarragona incorpora la ‘Programació per motius’ als seus equips

Una aplicació informàtica permet que es puguin programar les visites segons el motius indicats pels pacients

14/02/2018 11:02
GTCT_DAP_Projecte_programacio_visites

La Direcció d’Atenció Primària de l’ ICS Camp de Tarragona va posar en marxa a finals de 2017 un projecte per gestionar la programació de les  visites en funció dels motius de  demanda dels usuaris.

L’objectiu és identificar i donar resposta adequada a les necessitats dels pacients, prioritzant les situacions de salut que requereixen una atenció urgent.

Mitjançant la pregunta: Què és el que necessita o en què el puc ajudar?, el professional d’atenció al ciutadà ofereix la resposta més adequada al problema expressat evitant duplicitats i esperes innecessàries, garantint la seguretat i confidencialitat.

Aquest nou sistema de citació i registre permet conèixer les necessitats del ciutadà, ajuda al professional en la presa de decisions per tal d’oferir una resposta adequada a cada cas.

La direcció d’Atenció Primària té previst fer un seguiment del projecte per tal d’avaluar els resultats i implantar les millores oportunes.