• Imprimeix

L’Institut Català de la Salut convoca 70 places de facultatius especialistes a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha obert la convocatòria per a la provisió de 70 llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

05/12/2018 15:12
Facana_Harnau

Concretament, amb aquesta convocatòria es cobriran places de les especialitats següents: 2 places d’anatomia patològica, 5 d’anestesiologia i reanimació, 1 d’angiologia i cirurgia vascular, 2 d’aparell digestiu, 4 de cardiologia, 4 de cirurgia general i aparell digestiu, 4 de cirurgia ortopèdica i traumatologia, 1 de cirurgia plàstica i reparadora, 1 de cirurgia toràcica, 1 de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia, 2 d’endocrinologia i nutrició, 2 de farmàcia hospitalària, 4 de medicina intensiva, 3 de medicina interna, 2 de microbiologia i parasitologia, 1 de neurofisiologia clínica, 3 de neurologia, 5 d’obstetrícia i ginecologia, 2 d’oftalmologia, 3 d’oncologia mèdica, 2 d’otorrinolaringologia, 4 de pediatria, 2 de pneumologia, 2 de radiodiagnòstic, 2 de radiofísica hospitalària, 3 d’urologia i 3 de medicina familiar i comunitària per a urgències.

La convocatòria es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ahir, dimarts 4 de desembre. Les inscripcions s’han de fer via telemàtica al lloc web de l’ICS i els aspirants disposen d’un termini de 30 dies hàbils, a partir d’avui, per fer-les.

Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’ICS dictarà la resolució per la qual es farà pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Posteriorment, tindrà lloc la valoració dels mèrits aportats pels aspirants i la realització de proves o supòsits pràctics, seguits d’una entrevista personal.

Avui comença el període d’inscripcions a través del lloc web de l’ICS