• Imprimeix

Els adenovirus i el sistema immunitari uneixen forces contra el càncer

El virus oncolític desenvolupat és capaç de redirigir el sistema immunitari del pacient contra les seves cèl·lules tumorals.

16/02/2017 13:02
Idibell_adenovirus

Investigadors del grup de recerca en Viroteràpia Gènica del Càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), liderats pel Dr. Ramon Alemany, investigador principal de resistència, viroteràpia i immunoteràpia del Programa ProCURE de l’ICO, han desenvolupat un virus oncolític capaç de redirigir el sistema immunitari del pacient contra les seves cèl·lules tumorals. El seu treball, publicat a la revista Cancer Research, obre la porta al desenvolupament de noves pautes terapèutiques en diversos tipus de càncer.

"Treballem amb adenovirus oncolítics, virus modificats perquè ataquin exclusivament cèl·lules canceroses sense atacar el teixit normal, a mode de teràpia dirigida", explica Carlos Fajardo, primer autor de l'estudi. Els adenovirus són una família de virus que poden causar refredats, conjuntivitis o gastroenteritis. No obstant això, aquests virus, un cop modificats per adquirir selectivitat cap a les cèl·lules tumorals, tenen gran potencial per emprar-se com a teràpia contra el càncer.

En aquest camp hi ha diverses limitacions; una d'elles és el nostre propi sistema immunitari, que reconeix al virus com a patogen i per tant l'ataca. "El que intentem fer és redirigir el sistema immunitari perquè ataqui les cèl·lules canceroses en lloc dels virus. D'aquesta manera, no només evitem que el virus sigui eliminat de l'organisme massa aviat, sinó que complementem la seva acció sumant-hi la dels limfòcits T" comenta Fajardo.

Per aconseguir-ho, els investigadors es van servir dels recentment desenvolupats anticossos BiTE (bispecific T-cell engager antibodies). Aquests anticossos són capaços de connectar de manera específica els limfòcits T amb algunes proteïnes expressades en la superfície de les cèl·lules canceroses; aquesta connexió activa a la cèl·lula T, que ataca i destrueix la cèl·lula tumoral.

"Vam modificar el virus perquè, quan infecti la cèl·lula tumoral, aquesta secreti un BiTE específic contra la proteïna EGFR, que està sobreexpressada en molts tipus de càncer". En estudis in vitro, l'equip d'investigació va observar que aquests BiTE eren capaços de captar els limfòcits T presents en el medi perquè ataquessin les cèl·lules canceroses adjacents. Addicionalment, estudis en ratolins van demostrar que el virus armat amb el BiTE era capaç d'augmentar la presència de limfòcits T en els tumors, donant com a resultat una millor eficàcia antitumoral.

Actualment, la viroteràpia en càncer és un camp molt actiu en recerca gràcies als avenços en immunoteràpia desenvolupats en els darrers anys. "Amb aquests resultats, intentarem atreure l'interès de les empreses que desenvolupen BiTEs per establir acords de col·laboració per al desenvolupament clínic de virus armats amb biTEs", afegeix el Dr. Alemany, últim autor de l'estudi. "També estem explorant el desenvolupament de virus que dirigeixin els limfòcits T contra els fibroblasts de l'estroma tumoral, per eliminar-lo".

 

Referència de l’article

Carlos A Fajardo, Sonia Guedan, Luis Rojas, Rafael Moreno, Marcel Arias-Badia, Jana de Sostoa, Carl H. June and Ramon Alemany. Oncolytic adenoviral delivery of an EGFR-targeting T cell engager improves antitumor efficacy. Cancer Res. 2017 Jan 31. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-16-1708.

Aquest treball ha estat possible gràcies a la beca BIO2014-57716-C2-1-R del Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya i la beca d'investigació 2014SGR364 de la Generalitat de Catalunya. Carlos Fajardo va rebre el suport de la Comissió Europea a través de la Xarxa de Formació Inicial Marie Curie "ADenoViruses com a nous tractaments clínics" (Advance, FP7, referència del projecte: 290002). Cofinançat per la Unió Europea - Fons de Desenvolupament Regional, "una manera de construir Europa".