• Imprimeix

La regulació de l’expressió dels microRNAS en adipòcits humans podrien ajudar prevenir la resistència a la insulina

El descobriment de nous sistemes de regulació gènica sota el control de RNA petits ha tingut un impacte significatiu en la biologia molecular

13/02/2018 14:02
logo

El grup de Recerca en "Biomarcadors de Malalties i Mecanismes Moleculars - (DIBIOMEC)", de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) liderat per la Dra. Matilde Rodríguez-Chacón, ha identificat dos microRNAS (miR-181a i miR-23a) regulats per la citosina proinflamatòria TNFα en adipòcits humans i en teixit adipós humà d'obesos i han provat els seu mecanisme funcional.

El treball titulat "Altered expression of miR-181a-5p and miR-23a-3p is associated with obesity and TNFα-induced insulin resistance" ha estat publicat  a la prestigiosa revista Journal of Clinical Endocrinology, amb un factor d'impacte de 5.455 (Q1 Endocrinology and Metabolism).

El descobriment de nous sistemes de regulació gènica sota el control de RNA petits ha tingut un impacte significatiu en la biologia molecular. Els Micro-ARN (miARN) són una classe de RNA petits no codificants (aquells que no codifiquen per proteïnes) que regulen l'expressió gènica. En aquest sentit hem identificat dos microRNAS (miR-181a i miR-23a) regulats per la citosina proinflamatòria TNFα en adipòcits humans i en teixit adipós humà d'obesos i hem provat que modulant​t la seva expressió al adipòcit es pot prevenir la resistència a la insulina induïda per la citosina TNF. També mostrem que els nivells circulants en sèrum d'un d'aquests microRNAS (miR-181a-5p) es des-regula abans de l'inici de la pre-diabetis, indicant que podria ser un possible biomarcador d'aquesta malaltia.

La citosina proinflamatòria TNFα és clau en la resistència a la insulina a l'obesitat. La identificació dels mecanismes moleculars subjacents a aquest desordre metabòlic com és la resistència a la insulina posa en evidència la importància de la regulació epigenètica. En particular, els microRNA, que són petites molècules de RNA no codificants que regulen l'expressió gènica a través de la inhibició de RNA missatgers específics mitjançant degradació o repressió traduccional. Es creu que diversos microRNAS estan involucrats en el desenvolupament de la resistència  a la insulina en el  teixit adipós, el paper dels microRNAS en l'associació entre la inflamació i la resistència a la insulina està poc estudiada. En aquest estudi s'ha comprovat  que la regulació de l'expressió de dos microRNAS (miR-181a-5p i miR-23a-3p) podria prevenir la resistència a la insulina induïda per TNFα en adipòcits mitjançant la modulació de l'expressió de dos dianes claus de la ruta de la insulina:  PTEN i S6K. També es mostra que els nivells circulants en sèrum de miR-181a-5p es desregula abans de l'inici de la pre-diabetis, indicant que podria ser un possible biomarcador d'aquesta malaltia.