• Imprimeix

El Laboratori Clínic Territorial de Lleida ha estat present en un congrés internacional celebrat a Amsterdam

El congrés, 4th EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase, ha tingut lloc els dies 24 i 25 de març

20/04/2017 18:04
El Laboratori Clínic Territorial ha estat present en un congrés internacional celebrat a Amsterdam

El congrés, 4th EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase, ha estat organitzat per la  Federació Europea de Química Clínica i Medicina del Laboratori, European Federation of Clinical Chemisty and Laboratory Medicine (EFLM), de la qual forma part Mercè Ibarz, cap de servei del Laboratori, així com també del Comitè Científic, en representació de la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori (SEQCML). 

El lema del congrés ha estat  “Millorant la qualitat de la fase preanalítica amb la innovació”. Aquest tema s’ha abordat tant en general, com des del punt de vista dels clínics, dels laboratoris i de les indústries. S’hi han presentat exemples organitzatius de diversos països en taules rodones moderades per Madds Nybo del Departament  de Bioquímica Clínica de l’Hospital Universitari d’Odense (Dinamarca) i per Mercè Ibarz. 

Un altre aspecte que cal destacar ha estat la presentació de la Guia europea per a l’extracció de la sang venosa, elaborada pel Grup de Treball de la Fase Preanalítica de l’esmentada Federació Europea, en què han participat infermeres del Laboratori de Lleida. 

Professionals de Lleida d’infermeria, tècnics i facultatius del Laboratori, així com residents en període de formació, hi han presentat cinc comunicacions. La implicació dels residents i aquesta participació, en què el treball en equip es considera fonamental, forma part de la política de qualitat recertificada recentment en les normes ISO 9001 que el Laboratori renova anualment. 

Cal remarcar el treball presentat per Mercè Ruestes, Sònia Carrasco i Marina Peiron (supervisora, referent i cap d’infermeria,  respectivament) sobre l’impacte que tenen els canvis que es fan en l’organització en els indicadors de qualitat preanalítica, atès que  posa de manifest la importància que representa per a la seguretat dels pacients la transmissió del coneixement en el relleu d’infermeria, tema sobre el qual ja s’han fet diverses publicacions.