Coneix l'ICS

  • Línies estratègiques

    Les 10 línies estratègiques de l'ICS refermen la institució com a centre de referència del model sanitari i potencien la recerca i la docència.

  • Pla de prevenció de riscos laborals

    S'incorpora el Pla de prevenció de riscos laborals, amb els seus procediments, a la pàgina de l'Equip humà

  • La recerca a l'ICS en xifres

    Dades actualitzades de la producció científica dels instituts de recerca de l'ICS a juny de 2016.

Temes