L’Institut Català de la Salut (ICS) és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb 41.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones de tot el territori. L’ICS gestiona 283 equips d’atenció primària (EAP) i, a més, participa en el Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample (CAPSE), juntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona, que té tres EAP, i en el Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP), juntament amb l’Ajuntament de Castelldefels, que en té un. L’Institut també gestiona tres grans hospitals terciaris d’alta tecnologia (Vall d’Hebron, Bellvitge i Germans Trias), quatre hospitals de referència territorial (Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Verge de la Cinta de Tortosa) i un hospital comarcal (Viladecans).

Com a entitat de referència del sistema sanitari públic del nostre país, l’ICS té l’objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, a través de la promoció dels hàbits saludables, de la prevenció dels problemes de salut i del tractament de les malalties, des de les més banals fins a les requereixen un abordatge més complex.

A més, juntament amb l’activitat assistencial, l’ICS du a terme una intensa tasca investigadora, a través dels set instituts de recerca integrats als seus centres hospitalaris i d’atenció primària. La investigació que duen a terme els professionals de l’ICS s’orienta a donar resposta a preguntes sorgides de la pràctica clínica, de manera que els resultats científics tenen la voluntat de revertir en la millora de la salut de les persones. El mateix passa amb la docència. L’ICS és capdavanter en la formació dels professionals de demà a Catalunya. En els seus centres es formen 2.300 professionals de 51 especialitats diferents en ciències de la salut i 4.500 alumnes de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres disciplines. A més, l’Institut també desenvolupa programes de formació continuada adreçada a tots els col·lectius professionals. Tot plegat, per seguir fent de l’ICS una empresa líder, al servei dels ciutadans.