El Centre documental és un espai d’informació especialitzada en atenció primària i gestió sanitària, que sorgeix com a resposta a la necessitat d'informació del col·lectiu de professionals de l'ICS. 

  • Professionals del Centre Corporatiu i de l'atenció primària de l'ICS.
  • El personal de les biblioteques dels hospitals de l'ICS i d'altres organismes o entitats.
  • Persones o entitats de l'àmbit sanitari interessades a obtenir informació especialitzada.
  • Serveis personalitzats (alertes bibliogràfiques, alertes temàtiques i obtenció de documents) i recursos electrònics (publicacions i bases de dades en ciències de la salut i bases de dades jurídiques) des de la Intranet de l’ICS i/o des de l'Estació clínica d'atenció primària (ECAP).
  • Accés des de remot als recursos-e de la Biblioteca digital a través de la plataforma OpenAthens. Podeu sol·licitar informació al Centre documental.

La informació i els documents que formin part del nostre fons, que es poden consultar al catàleg col·lectiu C17.

Les nostres tarifes són les mateixes que les del centre sol·licitant.

  • La informació i els documents que formin part del nostre fons, que es poden consultar al catàleg col·lectiu C17.
  • Les nostres tarifes per document són 5 € més IVA.
  • També es poden subscriure als serveis personalitzats (alertes bibliogràfiques i alertes temàtiques). Es pot sol·licitar informació d’aquests serveis i de les tarifes al Centre documental.

El Centre documental dóna assistència per telèfon o correu electrònic a professionals de l'ICS, i els ofereix suport, assessorament i ajuda per cercar i obtenir la informació que necessiten.

A/e: centredocumental.ics@gencat.cat
Tel.: 934 824 219
Fax: 934 824 665