• Imprimeix

Mapa competencial

L’Institut Català de la Salut té implantat un model de gestió per competències basat en un diccionari corporatiu propi, on es detallen les diverses competències que s’avaluen segons la categoria i àmbit professional de cada treballador.

El Diccionari de competències de l’ICS descriu un total de quinze competències, classificades en dos grans grups:

Corporatives: les competències que necessiten tots els professionals perquè estan relacionades amb la missió, visió i valors de l’ICS i són necessàries per assolir els seus objectius estratègics.

Genèriques: la resta de competències.

De les quinze competències, quatre són corporatives i onze, genèriques. Entre les genèriques, quatre s’han identificat expressament per als llocs de treball amb funcions de comandament i direcció.

Data d'actualització:  11.08.2016