• Imprimeix

Promoció de la salut

La Declaració de Luxemburg defineix que la promoció de la salut en el lloc de treball consisteix a unir els esforços dels empresaris, els treballadors i la societat per millorar la salut i el benestar de les persones en el lloc de treball.

Aquesta definició defensa la integració de la promoció de la salut en les intervencions de prevenció de riscos laborals i intenta establir un marc conceptual que ajudi l’empresa a organitzar programes de salut.

D’altra banda, l’OMS defineix un entorn de treball saludable com aquell en el qual els treballadors i el personal superior col·laboren en l'aplicació d'un procés de millora contínua per protegir i promoure la salut, la seguretat i el benestar de tots els treballadors i la sostenibilitat del lloc de treball, tenint en compte temes de salut i de seguretat en l'entorn físic de treball; temes de salut, seguretat i benestar en l'entorn psicosocial de treball, amb inclusió de l'organització del treball i de la cultura laboral; recursos de salut personal en el lloc de treball, i maneres de participar en la comunitat per millorar la salut dels treballadors, les seves famílies i altres membres de la comunitat.

Projecte ICSaludable

En aquest marc, l’ICS ha posat en marxa el projecte ICSaludable, amb l’objectiu de fer de l’ICS una empresa saludable, referent en el sector sanitari, que promou i protegeix la salut, seguretat i benestar dels seus treballadors i la sostenibilitat de l’ambient de treball de manera continuada.

L’ICS pot actuar creant una estratègia de promoció de la salut que faciliti als professionals informació, oportunitats de millora dels seus hàbits de vida, creant i mantenint un ambient de suport per a l’obtenció de fites i objectius en la millora del seu estil de vida, així com monitorar i donar suport al seu actual estat de salut física i mental.

Els principals elements del procés de creació de l’ICSaludable són:

  • Unes condicions de treball on la seguretat i salut dels professionals estan assegurades i en les quals es compleixen els requeriments mínims legals.
  • Uns hàbits de vida saludables, considerant quins programes de promoció de la salut podem realitzar perquè l’entorn de treball sigui facilitador i proporcioni hàbits, comportaments i habilitats per lidiar amb la vida de forma saludable.
  • Un entorn facilitador on la cultura de l’organització reforça i defensa uns valors que asseguren un tracte respectuós i just dels treballadors.

Per poder realitzar una bona gestió de la salut en la feina treballem en:

  • Una gestió de la salut que s’integri en el pla estratègic de l’organització.
  • La creació d’una cultura de la salut que convenci totes les persones de l’organització.
  • Un disseny sistemàtic de programes que millorin la salut del treballador i de l’organització.
  • Crear un entorn de treball que protegeixi la salut i doni suport a les eleccions saludables.
Data d'actualització:  18.01.2017

Informació relacionada