Memòries 2016
  • Imprimeix

Memòria de l'ICS 2016

La Memòria de l’Institut Català de la Salut de l’any 2016 vol ser un reflex de la realitat de l’empresa sanitària més gran del país. En aquest document trobareu un recull de la feina realitzada pels 39.000 professionals de la institució, que s’orienta a millorar la salut dels ciutadans.

Presentació

Cada dia, els 39.000 professionals de l’Institut Català de la Salut fan prop de 160.000 visites, atenen més de 8.000 urgències, donen d’alta gairebé 900 pacients als hospitals i fan més de 400 intervencions quirúrgiques. L’ICS no dorm. Atén les necessitats de salut dels ciutadans els 365 dies de l’any, dia i nit.

Aquest text és la porta d’entrada al resum de l’exercici 2016, on les xifres i els fets més destacats ofereixen la radiografia de l’activitat dels professionals de la institució, sense els quals no seria possible realitzar-la. La tasca que realitzen comprèn l'assistència, la docència i la recerca, i abasta l'atenció de les persones, fins i tot abans del seu naixement. És per això que l’any 2016 ha estat prioritari desenvolupar el talent directiu i estabilitzar la plantilla. Fer de l'ICS, a través dels professionals, una empresa amb capacitat de competir al més alt nivell de coneixement i d’assistència. 

És impossible encabir en una memòria l’activitat que han fet durant un any tots els professionals d’una organització tan gran i diversa com l’ICS. Aquest document és, doncs, orientatiu, però també significatiu. Les xifres que s’hi recullen donen fe de l'esforç que realitzen les persones que treballen a la institució. 

Com es va fer amb la Memòria 2015, els continguts s’estructuren a partir dels sis valors de l’ICS: equitat, per a l’activitat assistencial; participació, per a l’activitat referent als professionals; innovació, per als continguts referents a recerca i innovació; competència, per al coneixement (docència i formació); compromís, per al que fa referència a responsabilitat social i a qualitat, i transparència, per a l’activitat econòmica.

Els valors guien l’acció de la institució i les seves estratègies. Uns valors transmesos per tots els canals de comunicació de la institució que, enguany, han crescut en volum i en contingut. Uns valors transmesos, de forma bidireccional, entre els directius de la institució i els professionals en formats innovadors i participatius. I, al centre, la ciutadania, exercint una legítima auditoria de l’activitat i dels recursos. Un creixement en totes les dimensions de l’ICS (la carta de serveis, la innovació, la integració entre els hospitals i l’atenció primària, la docència i la recerca).

Per completar aquest diagnòstic, serà convenient consultar altres continguts que es troben en aquest mateix web i en altres suports i, també, escoltar els veritables protagonistes de la institució: els professionals i els ciutadans que en són usuaris. 

Amb la Memòria 2016 s’intenta anar un pas més enllà, de manera que els seus continguts s’integren completament en el web de la institució, que s’ha renovat aquest any. S’hi combinen tots els recursos que permet el format digital –textos, fotos, infografies, hipertext i vídeos–, que es complementen entre ells i aporten diferents nivells de lectura. 

Acabem aquesta presentació fent-vos un agraïment a tots els professionals de l’ICS. Sense vosaltres no hauria estat possible realitzar l’activitat que es reflecteix en aquesta memòria.

Tens suggeriments sobre la Memòria 2016? Comparteix-los amb nosaltres. Ens agradaria molt conèixer-los.

L'ICS en un dia

L'ICS en un dia

franja
ics_en_un_dia

Recursos

Recursos

franja-superior-foto
Recursos 1

Un nou web per a totes les pantalles

Vivim envoltats de pantalles que ens permeten connectar-nos amb el món. Avui podem accedir a Internet a través de l’ordinador de sobretaula, l’ordinador portàtil, la tauleta, el telèfon mòbil i, fins i tot, el rellotge. Les pantalles de cadascun d’aquests dispositius té un format i una mida diferents, cosa que obliga a adaptar la forma com els webs presenten els seus continguts, de manera que es puguin veure bé en una pantalla gran i en una de petita, en una d’apaïsada i en una de vertical, en una de quadrada i en una de rodona. Responsiu és com s’anomena el disseny que té la capacitat d’adaptar els continguts dels webs a aquests formats tan diversos. 

El mes d’octubre de 2016, l’ICS ha estrenat un nou web responsiu, amb nous continguts i integrat als webs institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Vuit apartats 

El lloc que s’ha estrenat aquest any s’estructura en vuit apartats: Inici, amb enllaços a les informacions més actuals i destacades; L'ICS, amb informació corporativa i institucional; Assistència, amb un recull de l'activitat de l'organització; Recerca, amb un repàs a l'activitat investigadora dels professionals; Docència, on es desgrana la formació de grau, postgrau i professional; Què cal fer si, un espai de consulta amb tràmits i consultes freqüents on es veuen reflectides les situacions en què es pot trobar qualsevol ciutadà; Actualitat, amb les notícies i un recull dels perfils a les xarxes socials, i Contacte

Més facilitat d’accés 

A més de millorar el disseny, el nou web ha facilitat l’accés de la ciutadania als tràmits i serveis de l’ICS; ha reforçat la difusió de la cultura institucional, dels projectes estratègics i de les iniciatives assistencials, docents i de recerca que s’hi desenvolupen; ha fet més fàcil buscar continguts; ha facilitat el posicionament de les seves pàgines als cercadors, i ha millorat la presentació de les notícies. 

El nou portal facilita la publicació de continguts en formats multimèdia (text, vídeo, imatges) i millora substancialment la cerca de continguts. 

Properament està previst fer una versió en castellà i una altra en anglès del web. També s’està treballant per augmentar-hi la quantitat de continguts gràfics, de manera que la imatge tingui més protagonisme. 

El nou lloc substitueix el web que es va posar en marxa el 2001. Tot i que en aquell moment va ser un projecte innovador, l’aparició de millores tecnològiques i de noves necessitats dels usuaris van fer que durant els darrers anys anés quedant obsolet.

franja-superior-foto
Nou web de l'ICS en diferents pantalles