• Imprimeix

Memòries d'activitat

La Memòria de l’Institut Català de la Salut de l’any 2015 recull la feina realitzada pels gairebé 39.000 professionals de la institució, que s’orienta a millorar la salut dels ciutadans. L’edició d’aquest any s’estructura al voltant dels sis valors que guien l’activitat que realitza l’ICS: competència, participació, compromís, innovació, equitat i transparència. Aquests valors identifiquen cadascun dels apartats de la memòria: equitat per a l’activitat assistencial (“Al servei de les persones”), participació per a l’apartat sobre els professionals (“El nostre actiu principal”), innovació per a la recerca (“Investiguem per millorar l’assistència de demà”), competència per a la docència (“Formem professionals excel·lents”), compromís per a la responsabilitat social corporativa (“Som solidaris”) i transparència per a l’activitat econòmica (“Som eficients”).

El document s’obre amb els projectes estratègics més rellevants i segueix amb els principals indicadors de l’activitat assistencial, tant de l’atenció primària com de l’atenció hospitalària. A continuació, s’expliquen les notícies i les dades més destacades sobre la gestió dels recursos humans, la recerca, la docència i la formació, les polítiques relacionades amb el medi ambient i la solidaritat, i l’activitat econòmica.

La Memòria és una eina de comunicació institucional adreçada a professionals i ciutadans, que vol ser un reflex de la realitat de l’empresa sanitària més gran del país.