subcapc_Comp
  • Imprimeix

Competència

A més de la recerca i la innovació, l’activitat docent és fonamental per poder millorar els serveis que les organitzacions sanitàries ofereixen a la ciutadania. L’ICS és el principal planter de professionals sanitaris de Catalunya. Els seus centres d’atenció primària i hospitals estan preparats per poder dur a terme activitats formatives de primer nivell, tant pel que fa a la formació de grau –amb convenis amb universitats i altres institucions– com a la formació especialitzada, amb la incorporació d’un bon nombre de residents de diferents àmbits de la salut. L’ICS també és l’empresa del país que du a terme més activitat de formació continuada entre els seus professionals.

Docència

Formació
especialitzada

Els centres de l’ICS ofereixen
51 especialitats diferents
0 Noves places de
residents ofertes
8 centres sanitaris
docents hospitalaris
8 unitats docents
d’atenció familiar
i comunitària

Formació de
pregau

0 Alumnes universitaris de
grau que fan pràctiques en
centres de l’ICS
Convenis
signats amb
9 universitats
8 escoles
universitàries

Formació
professional

958 alumnes de formació professional en l’àmbit sanitari han fet
pràctiques en diferents centres ICS durant el curs 2015/2016

Formació
continuada

La formació continuada és una eina
de millora constant
0 Activitats formatives totals
durant l’any 2015
3.272
Activitats formatives a
l’atenció primària i
comunitària
2.405
Activitats formatives
als hospitals
22
Activitats formatives al
Centre Corporatiu
© Institut Català de la Salut 2017

Un recull de les activitats docents de l’ICS

L’any 2016, la Coordinació de Docència de l’ICS –que depèn de la Direcció Assistencial d’Hospitals– ha treballat en l’elaboració del mapa de docència de la institució, per tal d’actualitzar el registre de totes les activitats docents reconegudes que es fan als centres d’atenció primària i als hospitals gestionats per l’organització.

Durant aquests darrers mesos la tasca ha estat intensa i ha comptat amb la participació de nombrosos professionals del territori, integrats en les comissions de docència.

Enquesta als caps d’estudis

A partir d’una enquesta realitzada als 16 caps d’estudis de l’ICS, s’han detectat necessitats que posteriorment s’han posat en comú a la Comissió. Les conclusions que s’han extret han donat lloc a l’elaboració del mapa de docència, que ha de permetre elaborar un pla d’acció per millorar l’activitat docent a la institució.

Dues funcions

El mapa de docència defineix dues funcions de l’ICS en matèria docent. La primera és actuar com a proveïdor de formació, tant reglada (formació sanitària especialitzada als residents, per delegació de l’Administració) com no reglada (cursos i jornades per a professionals externs, estades formatives i formació continuada). La segona és fer de col·laborador d’entitats proveïdores de formació (universitats, escoles, centres educatius) a través de l’oferiment de la realització de pràctiques, tant de formació universitària com de formació professional.

Quan actuen com a proveïdors de formació, els centres de l’ICS s’encarreguen d’elaborar i desenvolupar l’oferta formativa, i avaluen els alumnes. En canvi, quan actuen com a col·laboradors d’entitats proveïdores de formació, els centres de l’ICS faciliten els recursos per a la realització de pràctiques.

Formació especialitzada

Pel que fa a la formació especialitzada, l’ICS té acreditades vuit unitats docents d’atenció familiar i comunitària, així com vuit centres sanitaris docents, que es corresponen amb cada hospital de l’ICS. Té un total de 51 especialitats de ciències de la salut acreditades i ofereix un total de 792 places, tant a hospitals com a centres d’atenció primària.

Formació professional

Durant el curs 2015-2016, 926 alumnes de formació professional han fet pràctiques als centres de l’ICS. D’aquests, 666 han cursat estudis de grau mitjà i 260, de grau superior.

Estudis de grau

Durant el darrer curs, els centres de l’ICS han acollit 9.949 alumnes de grau. La institució col·labora amb nou universitats i vuit escoles universitàries i té establerts convenis de pràctiques per a estudiants de pràcticament tots els graus de la branca sanitària i biomèdica.

Eina de millora contínua

La formació continuada és una eina de millora molt potent per als professionals de l’ICS. Durant un any es duen a terme gairebé 6.000 activitats formatives als centres de la institució, cosa que converteix l’ICS en l’empresa del país que més activitats de formació ofereix als seus professionals. Nou de cada deu activitats formatives són presencials i la resta són de tipus virtual o semipresencials. Durant els últims anys, aquestes darreres modalitats han anat en augment.

 

 

Residents en acció