subcapc_Comp
  • Imprimeix

Compromís

L’ICS és una institució compromesa amb la societat a què pertany. La mateixa activitat sanitària ja suposa un compromís amb la societat i una voluntat de fer un món millor. Darrere de la feina dels professionals de l’ICS es troba el desig d’aconseguir el benestar de les persones, a través de la lluita contra les malalties i la promoció de la salut i d’hàbits saludables. La vocació d’ajudar els altres va més enllà de la pràctica professional quotidiana i es demostra a través de les nombroses accions solidàries que, de forma individual, duen a terme molts professionals de l'empresa a casa nostra i arreu del món. L’ICS, com a institució, també contribueix amb les seves accions a fer un món més sostenible i més just.

Eficiència energètica

L’ICS estalvia 4 milions d’euros en la factura energètica

Com ho ha aconseguit?

  • Amb l’obtenció de l’energia al millor preu del mercat, la qual cosa ha suposat una disminució de preus del 14,6 % respecte del 2015.
  • Amb la implantació d’actuacions d’estalvi i eficiència energètica i l’optimització dels subministraments.
  • Amb l’augment de l’ús de gas per a cogeneració energètica en detriment de l’electricitat.
  • Amb la realització d’un millor control de la despesa energètica.
L’ICS és la primera administració pública que aconsegueix
una compra elèctrica indexada
1.472.433 €
Substitució de la contractació
elèctrica a preu fix per la
contractació indexada
650.554 €
Optimització de la
potència contractada
118.690 €
Refacturacions
22.139 €
Correcció de la penalització
per consum d’energia
reactiva
620 €
Baixa de subministraments
sense ús

Distribució de les actuacions d’inversió
d’eficiència energètica

© Institut Català de la Salut 2017

L'ICS, empresa socialment responsable

L’activitat sanitària implica per ella mateixa un compromís amb la societat. La voluntat de servei, de tenir cura de les persones i de millorar l’entorn formen part de l’ADN dels professionals que treballen en el sector sanitari. Aquest és un àmbit propici per desplegar una política de responsabilitat social corporativa (RSC) que contribueixi a millorar l’entorn i la qualitat de vida de les persones.

Durant aquest any, la Direcció d’Estratègia i Responsabilitat Social Corporativa de l’ICS ha treballat en l’elaboració d’un Pla d’RSC que se centra en l’impacte que té la institució en els àmbits econòmic, ambiental, social (tant intern com extern) i ètic. El Pla dona resposta a l’objectiu 6 de les línies estratègiques de l’ICS (“promoure activament una política de responsabilitat corporativa, estratègia ‘marca ICS’, reputació i orgull”), i es reflecteix en totes les línies estratègiques del Pla de Salut 2016-2020.

 

Implicació de tota l’empresa

El desplegament del Pla d’RSC de l’ICS implica totes les àrees de l’empresa, i es basa en la participació, la corresponsabilitat i la transparència. En concret, el Pla té com a objectius promoure aliances entre empreses i institucions per dur a terme projectes que permetin la millora de la qualitat de vida de les persones; promoure la participació dels ciutadans i els professionals per fomentar la salut i el benestar entre la població; racionalitzar l’ús dels recursos energètics; posar en marxa mesures de participació, de desenvolupament professional i d’igualtat d’oportunitats per afavorir la corresponsabilitat; aplicar una política de transparència i diàleg amb els grups d’interès; impulsar mesures de compra responsable, i posicionar la institució com a referent de gestió ètica i responsabilitat dins del sector.

 
 
 
 

Petits gestos que són molt grans

Compromesos amb el medi ambient

L’ICS està compromès amb la protecció del medi ambient i la gestió responsable dels seus recursos, per tal d’aconseguir minimitzar l’impacte de l’activitat que realitza sobre el seu entorn. 

Per al període 2016-2017, l’ICS ha definit tres objectius dins de la seva política mediambiental: la disminució d’un 5 % dels residus sanitaris específics o de risc (grup III), la disminució del 3 % en el consum de paper i la substitució del paper convencional per paper reciclat. 

Pel que fa al primer objectiu, s’ha posat en marxa una campanya per promoure l’ús dels dispositius per a la separació de l’agulla i la xeringa i s’està eliminant l’ús dels contenidors de residus del grup III allà on no són necessaris. 

 

Reduir el consum de paper 

Per aconseguir optimitzar el consum de paper es duen a terme campanyes de sensibilització per reduir-ne l’ús i reaprofitar-lo, s’adapten les impressores perquè imprimeixin a doble cara de manera predefinida –sempre que permetin aquesta opció– i es fan modificacions en les aplicacions informàtiques corporatives per reduir el nombre de pàgines impreses que generen. 

Per últim, la generalització del paper reciclat s’està aconseguint mitjançant la difusió entre les unitats territorials de compres dels avantatges tant mediambientals com econòmics de substituir el paper blanc normal per paper reciclat.

 

Sistema de gestió ambiental 

L’aposta de l’ICS per minimitzar el seu impacte ambiental va prendre embranzida l’any 2008, quan es va posar en marxa un sistema de gestió ambiental que implica l’establiment de procediments que estandarditzen les actuacions adreçades a minimitzar l’impacte mediambiental de l’activitat, la difusió dels resultats obtinguts i el registre dels aspectes en què es pot millorar.

 

EMAS 

Inicialment, el sistema de gestió ambiental es va aplicar en 21 centres d’atenció primària. A finals de 2016 ja en són 65, dels quals 62 disposen de la certificació de qualitat ambiental europea Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), una de les més exigents del món. La consecució d’aquesta certificació, que té caràcter voluntari, comporta també l’obtenció de l’acreditació ISO 14.001, que també tenen els altres tres centres que han implantat el sistema de gestió ambiental.

Contenidor de residus sanitaris

Els centres de l’ICS promouen la recollida d’aliments i joguines per a les persones amb més necessitats

Els centres d’atenció primària i els hospitals de l’ICS han col·laborat durant el 2016 en diverses iniciatives que s’organitzen arreu del país per recollir aliments. 

Durant l’estiu, diversos centres de la institució han col·laborat en la campanya La fam no fa vacances, per aconseguir que les persones més necessitades rebin ajuda alimentària durant l’estiu. La iniciativa, organitzada pels quatre bancs d’aliments de Catalunya, ha comptat amb la participació de professionals de l’ICS que han ajudat a recollir aliments als centres.

 

Gran Recapte 

Una altra cita habitual per a la població és el Gran Recapte, que el Banc dels Aliments organitza durant les setmanes prèvies al Nadal. En aquesta campanya, diversos CAP i hospitals de l’ICS també han habilitat punts de recollida a les seves instal·lacions, on tant usuaris com professionals han pogut col·laborar portant-hi aliments de primera necessitat. 

Durant les festes de Nadal diversos centres de l’ICS també han participat en la campanya Cap nen sense joguina.

Campanya de recollida de joguines solidàries dels CAP de Barcelona