Imatge subcapçalera
  • Imprimeix

Competència

A més de la recerca i la innovació, l’activitat docent és fonamental per poder millorar els serveis que les organitzacions sanitàries ofereixen a la ciutadania. La Gerència Territorial de l’Alt Pirineu i Aran esta preparada per poder dur a terme activitats formatives de primer nivell, tant pel que fa a la formació de grau –amb convenis amb universitats i altres institucions– com a la formació especialitzada, amb la incorporació d’un bon nombre de residents de diferents àmbits de la salut.

Institut catalá de la salut

Docència

Formació
especialitzada

Els centres de l’ICS Alt Pirineu i Aran ofereixen 2 especialitats diferents (Medicina Familiar i Comunitària, i Infermeria Familiar i Comunitària)
0 Noves places de
residents ofertes

Formació
continuada

La formació continuada és una eina
de millora constant
0 Activitats formatives totals
durant l’any 2016
© Institut Català de la Salut 2017

L’Alt Pirineu i Aran organitza diversos curs de formació per als professionals

Formació dels professionals en prevenció de riscos laborals

Durant l’any 2016, un 80% dels professionals del SAP Lleida Nord han fet la formació en línia de l’ICS en matèria de prevenció de riscos laborals.

Formació en Codirisc de suïcidi, Codi sèpsia, Codi ictus, Codi IAM i RCP

Més del 90% de professionals han participat en el curs anual d’Urgències i emergències organitzat per l’ACUT Pirineu que ha inclòs la formació en Codi risc de suïcidi, Codi sèpsia, Codi ictus i Codi IAM, així com l’atenció al pacient traumàtic, atenció pediàtrica i el maneig i tractament d’afeccions cardíaques i respiratòries.

Formació en ecografies

Dins la línea marcada per la direcció del SAP Lleida Nord, s’ha prioritzat la formació en ecografies amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de resolució dels professionals.

Formació en el nou circuit de diagnòstic ràpid del càncer amb la Història Clínica del Pacient

Els professionals dels equips Pallars Sobirà, la Pobla de Segur i Tremp han rebut formació sobre el nou circuit de diagnòstic ràpid del càncer, amb la inclusió de la sospita de càncer urològic i algunes modificacions en el full de derivació i en el circuit intern de l’EAP, per garantir l’atenció precoç del pacient.

Formació de tots els professionals en la prevenció de les infeccions

També s’ha fet formació a tots els professionals dels equips sobre el programa de prevenció d’infeccions, que inclou el programa de rentat de mans, l’ús adequat dels equips de protecció individual, normes en l’atenció a determinats grups de població més vulnerables, normes d’esterilització,la política d’ús d’antibiòtics, les activitats de control de la legionel·la, la gestió dels residus, les MDO i el maneig de les malalties infeccioses emergents entre d’altres aspectes.

FOTO5