Imatge subcapçelera
  • Imprimeix

Innovació

La innovació és el motor de les organitzacions. L’ICS aposta fort per la innovació oberta a totes les persones que formen part de l’empresa. De manera més formal, el procés innovador es canalitza a través dels centres de recerca vinculats a l’ICS, que permeten desenvolupar científicament solucions orientades a millorar l’assistència, tant actual com futura.

Institut catalá de la salut

Recerca

L’ICS és l’organització sanitària líder a l’Estat espanyol pel que fa a la
quantitat i la qualitat dels articles científics publicats

Activitat de l’USR Lleida de l’IDIAP*

42 investigadors
35.695 euros en projectes competitius
7 assaigs clínics en curs, que aporten 9.516 euros
16 articles publicats en revistes indexades amb factor d’impacte
2,46 punts de factor d’impacte mitjà per article
28 % dels articles publicats se situen en el primer quartil

*S’hi recull l’activitat de recerca de l’ICS Lleida i de l’ICS Alt Pirineu i Aran

La investigació a la Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran es du a terme a través de la Unitat de Suport a la Recerca Lleida de l’Institut d’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP)

  • Institut d’Atenció
    Primària Jordi Gol
    (IDIAP)
© Institut Català de la Salut 2017

Registre d’incidències dels processos de l’organització

S’ha consolidat en tots els equips d’atenció primària del Pirineu l’ús del registre d’incidències “Q” com a eina àgil i útil de detecció d’oportunitats de millora. Des de la intranet territorial, qualsevol professional pot accedir i notificar aquell incident que consideri previsible, assignar-li la categoria adient, i després d’una breu descripció dels fets pot proposar les accions de millora que consideri oportunes. Posteriorment, d’acord amb un procediment establert, la direcció de l’EAP amb el referent de qualitat i seguretat estudien la incidència notificada i valoren la necessitat de millores, així com la notificació a l’aplicació TPSCLOUD, si hi ha risc potencial per a la seguretat del pacient.

FOTO3

Participació de l’EAP Tremp en l’estudi Fibracep

L’Equip d’Atenció Primària de Tremp ha participat en l’estudi Fibracep, un assaig clínic que ha dut a terme un grup de recerca de la Universitat de Lleida (ubicat a l’IRBLleida) amb noranta persones amb elevats índexs de colesterol i sobrepès, on s’investigava el possible efecte beneficiós de la ingesta de fibra de ceba en la disminució de partícules LDL i l’augment de l’HDL.

FOTO4