Imatge subcapçalera
  • Imprimeix

Participació

Els professionals són l’actiu principal de l’ICS. Sense les persones que hi treballen, l’organització no podria funcionar. Elles són les que millor coneixen la feina que fan i les que poden aportar el coneixement i l’experiència necessàries per millorar-la. És per això que l’ICS ha fet una aposta per la participació dels professionals en la presa de decisions de l’organització, per aconseguir, entre tots, una organització més eficient i que, en definitiva, pugui oferir un millor servei als ciutadans.

Professionals del CAP La Seu d’Urgell participen activament al 36è Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària a La Corunya

La Corunya ha acollit el 36è Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, en el qual cinc professionals del CAP La Seu d’Urgell han presentat tres pòsters. També s’hi ha exposat un estudi sobre l’experiència de la preparació de l’alta hospitalària (Pre-Alt), que afavoreix la continuïtat assistencial en un grup de població que necessita cures especials. L’objectiu de l’estudi és conèixer quin perfil de pacient se’n pot beneficiar, definir un circuit clar i factible en coordinació amb els especialistes de l’hospital i la unitat sociosanitària, planificar una alta des de l’ingrés, notificant des de l’atenció especialitzada a la primària.

Dos pòsters presentats s’han integrat dins el grup d’investigació quantitativa i qualitativa respectivament. La ruta assistencial en insuficiència cardíaca i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) han demostrat la seva eficàcia entorn al nombre més baix d’hospitalitzacions en el servei de medicina interna. Els resultats obtinguts són significatius en MPOC, aspecte que fa pensar que també ambulatòriament es controlen millor. I en el cas de la insuficiència cardíaca, la variabilitat és un percentatge molt petit. Per tant, cal insistir en el control dels factors de risc cardiovascular des de l’atenció primària.

El darrer pòster ha presentat la implementació de la ruta de complexitat en una zona semirural que permet la continuïtat en l’atenció d’aquests pacients. El principal objectiu és identificar al pacient crònic complex (PCC) i els pacients amb malaltia crònica avançada (MACA), infradiagnosticats. A més, es disposa d’un Pla d’intervencions individualitzat i compartit on es reflecteix tot l’historial del pacient afegint-hi uns valors propis, unes decisions dins el marc de la cronicitat i sabent fins on arriben els seus coneixements. Igualment assegurem una continuïtat assistencial de 7x24x365 amb una bona coordinació amb l’atenció especialitzada. Actualment, el pla estratègic d’aquests pacients es basa en una atenció integral sociosanitària.

FOTO10