Barcelona
  • Imprimeix

Barcelona ciutat

La Memòria de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’any 2016 vol ser un reflex de l’activitat dels equips d’atenció primària i altres unitats i serveis que ofereixen assistència, prevenció, educació sanitària docència, recerca, formació, etc. a la ciutadania de la ciutat de Barcelona i un reconeixement a la implicació dels professionals.

Presentació

El 2016 ha estat un any ple de reptes que si no fos per la tenacitat i dedicació dels professionals dels equips no hagués estat possible superar-los amb èxit: l’acreditació de qualitat, la participació en grups de treball per millorar el model d’atenció primària, la posada en marxa del servei d’atenció continuada domiciliària (ACD), la consolidació de projectes innovadors com el de l’atenció a la salut de les persones trans* des d’un model de despatologització, o el temps invertit per avançar en la recerca en l’atenció primària. Tots aquests projectes que hem anat superant ens situen més a prop d’una millor atenció primària per a la ciutadania de Barcelona.

L’acreditació per complir amb els estàndards de qualitat establerts pel Departament de Salut ha suposat un gran esforç als 37 equips d’atenció primària que l’han assolit al llarg del 2016, i que garanteix la bona pràctica assistencial als CAP.

A més, a la Gerència de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat hem seguit apostant per una metodologia participativa que integra l’expertesa dels nostres professionals en la construcció de l’atenció primària de la ciutat de Barcelona. Més de 150 professionals han participat en grups de treball per definir i treballar en aquells processos assistencials que són clau per garantir una atenció de qualitat i centrada en la persona, amb equitat, seguretat i eficiència. 

A finals d’any, hem incorporat una millora important en l’atenció sanitària al recuperar la gestió de l’atenció continuada domiciliària després de 22 anys. Un servei que abans era de gestió privada i que amb aquest canvi torna a ser públic. L’ACD permet que el professional de medicina o d’infermeria pugui accedir a la historia clínica i la prescripció farmacològica del pacient i que pugui programar, en el moment, una visita de continuïtat amb el seu equip de referència. La incorporació d’aquest servei ha estat una aposta arriscada que s’ha superat amb èxit gràcies, una vegada més, a l’esforç dels professionals i que ha estat reconegut tant pel CATSalut, com per la Conselleria de Salut.

Els continguts en la Memòria d’aquest any s’estructuren a partir dels sis valors clau en l’atenció sanitària de l’ICS: equitat, participació, innovació, competència, compromís i transparència. I és un reflex de tots els nostres esforços per assolir una millor atenció primària per a tots.

 

Rafael Ruiz Riera, gerent de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat

 

L'ICS en un dia

L'ICS en un dia

franja
ICS en un dia

Recursos

Recursos

franja
Recursos