Camp de Tarragona
  • Imprimeix

Camp de Tarragona

La Memòria de l’ICS Camp de Tarragona de l’any 2016 vol ser un reflex de la realitat de l’empresa sanitària més gran del territori. En aquest document trobareu un recull de la feina realitzada pels 2.704 professionals de la institució, que s’orienta a millorar la salut dels ciutadans.

Presentació

Aquesta memòria pretén resumir l’activitat de l’ICS Camp de Tarragona al llarg de l’any 2016. Es un resum amb les dades principals i amb alguns exemples de la feina realitzada pels 2.704 professionals que treballen a la nostra institució. 

Els ciutadans, amb aquest resum, ens poden conèixer una mica més, per què estem al seu servei i som una empresa pública amb vocació de servei públic. Poden veure algunes xifres i alguns fets, els més destacats de l’any, que posen en valor l’activitat dels professionals de la institució, sense els quals no seria possible realitzar-la. 

Encabir en una memòria l’activitat que fan els nostres professionals al llarg d’un any és impossible, ja que es tracta d’una institució gran i que abasta un territori gran, amb  poblacions molt diverses, rurals, urbanes, deprimides econòmicament i algunes més riques. Però intentem que els ciutadans tinguin una pinzellada de l’esforç que fan els professionals de la institució, esforç que es reflecteix ràpidament en les 2.242.187 visites d’atenció primària que es van fer l’any 2016, o en les 261.731 visites de consultes externes de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, o en les 89.466 visites ateses al servei d’urgències del mateix hospital. 

Els continguts d’aquesta memòria s’estructuren a partir dels sis valors de l’ICS: equitat, per a l’activitat assistencial; participació, per a l’activitat referent als professionals; innovació, per als continguts referents a recerca i innovació; competència, per al coneixement (docència i formació); compromís, per al que fa referència a responsabilitat social i a qualitat, i transparència, per a l’activitat econòmica. 

L’any 2016 va acabar amb la inauguració del 50è aniversari de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. El mes d’octubre de 2016, sens dubte, és una data clau pel projecte de l’hospital i del territori, tant per la preparació d’aquesta celebració com pels projectes de futur que van sorgir a partir de la mateixa preparació de l’efemèride. 

El projecte de l’Institut Català de la Salut del Camp de Tarragona no seria possible sense la implicació, l’esforç i la professionalitat de tots els  treballadors. És per això que  vull fer constar l’agraïment i el reconeixement a la seva feina, dia rere dia, en vers els ciudatans del Camp de Tarragona. 

L'ICS Camp de Tarragona en un dia

L'ICS en un dia

franja
ics en un dia

Recursos

Recursos

franja
Recursos