Catalunya Central
  • Imprimeix

Catalunya Central

La Memòria de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central de l’any 2016 vol ser un reflex de la realitat de l’empresa sanitària més gran del país a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès i Osona, a més d'altres centres situats a la Segarra i la Conca de Barberà. En aquest document trobareu un recull de la feina realitzada pels 1.500 professionals de la institució a les comarques centrals de Catalunya, que s’orienta a millorar la salut dels ciutadans.

Presentació

En la memòria de la Gerència Territorial Catalunya Central, estructurada a partir dels valors de l’ICS, s’hi reflecteix la tasca i la implicació de tots els professionals, que des dels seus diferents vessants, treballen cada dia per prestar una atenció d’excel·lència a la ciutadania de les comarques d’Osona, el Berguedà, el Bages, l’Anoia i el Moianès. Cal reconèixer l’esforç i la capacitat d’adaptació dels professionals de l’atenció primària per atendre una societat amb necessitats canviants: els canvis sociodemogràfics, l’envelliment, les desigualtats socioeconòmiques, la digitalització de la informació i la tecnificació de l’assistència. 

Durant l’any 2016 s’ha treballat sobre quatre objectius fonamentals:

  • Elaborar un Pla estratègic territorial 2017-2020, alineat al de la nostra institució, amb la implementació de projectes i indicadors per la seva avaluació.
  • Potenciar la comunicació tant interna com externa.
  • Promoure línies de formació estratègica i reorientar les inversions en equipaments per incrementar la resolució de l’atenció primària.
  • Incrementar i potenciar la participació dels professionals en la gestió clínica i en la selecció dels comandaments directius dels equips.

El fet que els equips d’atenció primària de l’ICS a la Catalunya Central tinguin quatre hospitals de referència de diferents proveïdors del SISCAT fa que sigui molt important una bona coordinació entre tots per no fragmentar el procés assistencial. Durant el 2016 hem treballat per millorar aquesta coordinació i potenciar el treball conjunt entre els diferents proveïdors de cada territori. És clau que aquest procés basculi des de l’atenció primària i que promoguem aquest treball col·laboratiu, per millorar l’accessibilitat del ciutadà a l’atenció especialitzada.

Us convido a entrar als diferents apartats de la memòria, on veureu reflectida l’activitat assistencial, la docència, la formació, la recerca i la innovació, el nostre compromís en la responsabilitat social corporativa i en la sostenibilitat. Tots ells evidencien la feina que dia rere dia hem fet entre tots els professionals de la Gerència.

Agraeixo i encoratjo a tots ells a continuar treballant amb aquest compromís per seguir oferint una assistència de qualitat a la nostra ciutadania.

L'ICS a la Catalunya Central

L’àmbit sanitari de la Catalunya Central comprèn les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès i Osona, a la província de Barcelona. També inclou territoris de les altres tres províncies de Catalunya: hi ha quatre consultoris municipals a la província de Lleida, un equip d’atenció primària a la de Tarragona i un consultori municipal a la de Girona.

La Gerència Territorial Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut, amb seu administrativa a Sant Fruitós de Bages, la formen tres serveis d’atenció primària: Anoia, Bages-Berguedà-Solsonès i Osona.

Dona assistència d’atenció primària a 398.622 habitants; és a dir, al 78 % del total de la població. Els serveis assistencials en aquest territori es componen de 33 equips d’atenció primària, un dels quals és penitenciari, que presten atenció sanitària a 163 municipis en 143 centres de salut (39 centres d’atenció primària i 104 consultoris locals), els quals treballen conjuntament amb 43 unitats de suport.

L’ICS a la Catalunya Central té formalitzades aliances estratègiques amb els quatre proveïdors de referència del territori (Althaia, Consorci Sanitari de l’Anoia, Hospital Sant Bernabé i Consorci Sanitari de Vic) mitjançant convenis marc de col·laboració. L’objectiu és establir un marc estable de relació entre totes les institucions que afavoreixi les iniciatives de millora conjunta dels serveis sanitaris a la població de referència. Aquestes iniciatives s’incorporen a protocols de cooperació on queden definides les actuacions conjuntes per a la realització d’activitats de prestació de serveis.

L'ICS a la Catalunya Central

L'ICS en un dia

L'ICS en un dia

Recursos

Recursos

franja-superior-foto
Recursos imatge

Dades territori

Dades territori

Mapa GTCC

Mapa GTCC