Lleida
  • Imprimeix

Lleida

La Memòria de la Gerència Territorial de Lleida vol ser un recull de la tasca i de les activitats de l’any 2016, i també un reconeixement a tots els professionals que formen part de la institució, que s’orienta a millorar la salut dels ciutadans.

Presentació

Un any més, és un plaer presentar-vos la Memòria de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a Lleida, centrada en l’activitat de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i de l’atenció primària de Lleida. 

Així doncs, d’una banda, un aspecte que cal destacar aquest any són els bons resultats de l’Hospital Arnau, que segueix sent un hospital productiu, estable,  amb un balanç òptim i indicadors molt competitius, cosa que el situa entre els millors hospitals del SISCAT. 

En l’aspecte quantitatiu ressalta aquest any l’alt increment de l’activitat quirúrgica total, d’un 5,4 % respecte de 2015, i de la cirurgia major ambulatòria (CMA), d’un 12,7 %. Aquest fet ha permès reduir la llista d’espera quirúrgica respecte a 2015 al voltant del 10 %. Tota aquesta activitat s’ha realitzat dins de la jornada habitual, sense cap pla específic addicional. 

A més, aquest exercici 2016 s’ha caracteritzat per la consolidació del procés d’hospitalització amb la cultura de la prealta, de l’alta i del control de l’estada mitjana. Així mateix, l’Hospital Arnau ha estat nominat en set categories en els Premis TOP 20, de les quals n’ha obtingut quatre: gestió hospitalària, àrea del cor, àrea de traumatologia i àrea de neurologia. 

D’altra banda, l’atenció primària de Lleida també ha aconseguit grans fites aquest 2016. Durant aquest any s’han conegut els resultats de l’estudi de satisfacció amb l’atenció primària del Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA©) 2015, on els EAP La Granadella i Ponts ocupen el primer i tercer lloc, respectivament, en el rànquing dels millors resultats. Les enquestes PLAENSA© mesuren la satisfacció i la qualitat dels serveis percebuda per la ciutadania sobre l’atenció sanitària rebuda als 369 EAP de tot Catalunya. 

Cal destacar també l’ampliació de les consultes a distància sense malalt (ADSM). Les 10.239 interconsultes sense malalt de 2016, entre professionals d’atenció primària i hospitalària, han suposat un increment del 32 % respecte al nombre de les realitzades el 2015 (7.740 interconsultes). Així, la incorporació de noves especialitats dins del circuit de consultories virtuals, l’augment de l’ús d’aquests tipus de visites pels professionals sanitaris (atesos els resultats satisfactoris en proves prèvies), l’agilització de la resolució i la confiança que ha generat el bon ús d’aquestes consultes han influït en l’ampliació. Les interconsultes sense malalt més utilitzades són les relacionades amb les especialitats de ginecologia; aparell locomotor (traumatologia i rehabilitació); pediatria, on destaca la consulta d’al·lèrgia pediàtrica (que suposa el 75 % del total del model de derivació); oftalmologia, per l’ampliació i generalització del cribratge ocular (CROC) a tots els equips d’atenció primària, i endocrinologia. 

Aquest any s’ha incorporat progressivament als EAP de l’àmbit de Lleida l’eConsulta, una eina de consulta no presencial entre la ciutadania i el professional de salut que complementa l’atenció presencial per resoldre necessitats de la ciutadania que no requereixen que professional i pacient comparteixin espai i temps. L’accés a l’eConsulta només és possible per mitjà de La Meva Salut, fet que dona la màxima seguretat i garantia de confidencialitat en la comunicació. 

Així mateix, el 2016 el CAP de Balaguer s’afegeix als centres d’atenció primària Cappont i Les Borges Blanques que, des de l’any 2012, porten a terme una consulta de salut vascular. Professionals d’infermeria formats específicament realitzen ecografies d’artèries caròtides, com a prova de diagnòstic precoç de malaltia arterial subclínica, per evitar malalties cardiovasculars en població asimptomàtica amb algun factor de risc cardiovascular (hipertensió, obesitat, tabaquisme i/o colesterol), a més del control dels factors de risc tradicionals. 

Cal destacar també l’obertura del CAP Onze de Setembre. Aquest centre ofereix millores a la ciutadania —tant per l’accessibilitat que es deriva de la localització del centre, molt proper als hospitals universitaris Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, com pel fet de possibilitar una reducció de la pressió assistencial en altres zones de la ciutat— i, també, als professionals, que disposen d’uns equipaments actualitzats.

L'ICS Lleida en un dia

L'ICS en un dia

franja
imatge ics en un dia

Recursos

Recursos

franja
imatge recursos
imatge recursos