innovació
 • Imprimeix

Innovació

La innovació és el motor de les organitzacions. L’ICS aposta fort per la innovació oberta a totes les persones que formen part de l’empresa. De manera més formal, el procés innovador es canalitza a través dels centres de recerca vinculats a l’ICS, que permeten desenvolupar científicament solucions orientades a millorar l’assistència, tant actual com futura.

Institut catalá de la salut

Recerca

L’ICS és l’organització sanitària líder a l’Estat espanyol pel que fa a la
quantitat i la qualitat dels articles científics publicats

Activitat de l’IRBLleida

457 professionals dedicats a la recerca
49 projectes competitius que suposen un total de
3,5 milions d’euros
179 assaigs clínics en curs, que aporten prop d’
1,8 milions d’euros
218 articles publicats en revistes indexades amb factor d’impacte
4,7 punts de factor d’impacte mitjà per article
56 % dels articles publicats se situen en el primer quartil
2 patents en explotació
1 empresa derivada (spin-off)

Activitat de l’USR Lleida de l’IDIAP*

42 investigadors
35.695 euros en projectes competitius
7 assaigs clínics en curs, que aporten 9.516 euros
16 articles publicats en revistes indexades amb factor d’impacte
2,46 punts de factor d’impacte mitjà per article
28 % dels articles publicats se situen en el primer quartil

*També s’hi recull l’activitat de recerca dels professionals de l’ICS Alt Pirineu i Aran

La investigació a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova es du a terme a través de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), i a la Direcció d’Atenció Primària Lleida, a través de la Unitat de Suport a la Recerca Lleida de l’Institut d’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP)

 • Institut de Recerca
  Biomèdica de Lleida
  (IRBLleida)
 • Institut d’Atenció
  Primària Jordi Gol
  (IDIAP)
© Institut Català de la Salut 2017

L’equip d’extraccions del Laboratori de l’Hospital Arnau participa en la redacció de la Guia Europea d’Extraccions de l’European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)

El personal sanitari del Laboratori de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida està implicaten les societats científiques internacionals i nacionals, i forma part de l’Asociación Española de Química Clínica yPatología Molecular i de l’EFLM, així com de la Internacional Federation of ClinicalChemistryandLaboratoryMedicine (IFCC), amb comunicacions periòdiques i participacions en congressos i trobades professionals.

A més, l’equip d’infermeria ha realitzat un estudi relacionat amb la tutela i transmissió d’expertesa a les infermeres júnior que s’incorporen al servei, en què s’ha valorat l’impacte de la qualitat analítica (abans i després de la intervenció) i la possible relació entre la composició de l’equip extractor (nombre de professionals, eventualitat i experiència) i els errors preanalítics.

L’equip d’extraccions del Laboratori de l’Hospital Arnau participa en la redacció de la Guia Europea d’Extraccions de l’European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)

L’Hospital Arnau i l’Hospital Vall d’Hebron elaboren un estudi conjunt sobre el millor tractament per a pacients amb pneumònia complicada que desenvolupen un vessament pleural

Investigadors de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron han publicat conjuntament un assaig clínic a la revista internacional LUNG. Aquest estudi aporta informació valuosa sobre el millor tractament per als pacients que pateixen una pneumònia que es complica amb el desenvolupament d’un vessament pleural. 

L’acumulació de líquid a la cavitat que envolta el pulmó (vessament pleural) s’observa en el 20% dels pacients amb pneumònia. Aquest líquid (pus) representa una extensió de la infecció bacteriana cap a la pleura. Els pacients amb pneumònia i vessament pleural requereixen, en moltes ocasions, un drenatge, a través d’un tub toràcic, del líquid infectat. Quan això no s’aconsegueix satisfactòriament, els pacients s’han de sotmetre a cirurgia. L’administració de certes substàncies (agents fibrinolítics) a través del tub de drenatge facilita la neteja i l’evacuació completa del líquid infectat i, d’aquesta manera, es pot evitar la cirurgia. Tot i això, dels dos agents fibrinolítics que es poden utilitzar (urocinasa o alteplasa), es desconeix quin és el més beneficiós i quina n’és la dosi idònia. 

Per trobar la resposta a la qüestió, s’ha elaborat el treball després d’estudiar 99 pacients amb aquestes característiques. La conclusió ha estat que la utilització d’agents fibrinolítics administrats a través d’un tub toràcic directament a la pleura evita la cirurgia en el 97% dels casos. A més, quan es decideix utilitzar agents fibrinolítics, la urocinasa seria d’elecció perquè, tot i ser igual d’efectiva que l’alteplasa, té menys efectes adversos (com ara l’hemorràgia pleural).

L’Hospital Arnau i l’Hospital Vall d’Hebron elaboren un estudi conjunt sobre el millor tractament per a pacients amb pneumònia complicada que desenvolupen un vessament pleural