Metropolitana Sud
  • Imprimeix

Metropolitana Sud

La Memòria de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’any 2016 vol ser un reflex de l’activitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent. En aquest document trobareu un recull de la feina realitzada pels 8.508 professionals de la institució.

Presentació

La Gerència Metropolitana Sud és una de les nou gerències territorials de l’Institut Català de la Salut (ICS). Inclou l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent i ocupa 8.508 professionals que atenen una població de 1,3 milions de persones. Aquestes xifres, com totes les altres que trobareu en aquesta memòria, il·lustren la magnitud d’una organització que vetlla per proveir una atenció de salut excel·lent, integrada a l’àmbit social i comunitari, generadora de coneixement i potenciant la docència, la recerca i la innovació. Aquesta és la missió de la Gerència Metropolitana Sud, que el 2016 ha aprovat el Pla Estratègic 2016-20 per guiar les seves actuacions durant els propers 5 anys, a partir de les línies estratègiques definides per la institució a nivell corporatiu.

El desenvolupament del Pla Estratègic, amb la participació dels professionals, ha estat una de les prioritats del 2016, com també ho han estat incrementar els recursos del territori i estudiar solucions  innovadores per a les inversions i la renovació tecnològica.

Així mateix, s’ha treballat per incrementar la participació i motivació dels professionals, autèntic motor de la institució, actuant amb transparència, millorant la qualitat de la contractació i revisant les polítiques de formació continuada, entre d’altres accions destinades a desenvolupar el talent directiu i estabilitzar la plantilla.

En l’àmbit de la gestió, s’ha aplicat la metodologia de millora contínua en els processos clínics, d’atenció al ciutadà i en les àrees de suport, per poder competir com empresa al més alt nivell de coneixement i d’assistència.

Aquests indicadors, que acompanyen una activitat assistencial extraordinària, amb més de 17 mil visites d’Atenció Primària i 90 intervencions quirúrgiques cada dia, són només alguns dels que trobareu en aquest resum de l’exercici 2016, que enguany estrena format digital.

Amb la Memòria 2016 s’intenta anar un pas més enllà, i s’hi combinen tots els recursos que permet el format digital –textos, fotos, infografies, hipertext i vídeos–, que es complementen entre ells i aporten diferents nivells de lectura.

Igual que en la memòria corporativa, els continguts s’estructuren a partir dels sis valors de l’ICS: equitat, per a l’activitat assistencial; participació, per a l’activitat referent als professionals; innovació, per als continguts referents a recerca i innovació; competència, per al coneixement (docència i formació); compromís, per al que fa referència a responsabilitat social i a qualitat, i transparència, per a l’activitat econòmica.

És impossible encabir en una memòria l’activitat que han fet durant un any els 3.849 professionals de l’Atenció Primària Costa de Ponent, els 3.671 de l’Hospital de Bellvitge i els 634 de l’Hospital de Viladecans, per això aquest  agraïment  d’entrada a tots aquells que treballen a la Gerència Metropolitana Sud i estan darrere de cadascuna de les xifres i els fets més destacats de la institució.

Presentació
Presentació

La Gerència Metropolitana Sud de l'ICS en un dia

L'ICS en un dia

franja
Ics en un dia

Recursos

Recursos

franja
Recursos