Terres de l'Ebre
  • Imprimeix

Terres de l'Ebre

La Memòria de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a les Terres de l’Ebre mostra un recull de la feina realitzada per un equip humà de 1.391 professionals que treballa constantment per la continuïtat i la coordinació entre els diferents nivells assistencials i la millora de la salut dels ciutadans.

Com a principal proveïdor de serveis de salut al territori, l’ICS gestiona tots els centres d’atenció primària del SAP Terres de l’Ebre, el Centre d’Atenció Especialitzada del CAP Baix Ebre i l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que és el de referència de la Regió Sanitària.

Presentació

Us presentem un any més la memòria de l’any 2016 de la Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre que resumeix el que ha estat l’atenció sanitària d’aquest Institut públic a les nostres terres, així com l’esforç i el compromís dels nostres professionals envers els pacients, el territori i la institució.

Tant l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta com els onze equips d’Atenció Primària repartits per totes les Terres de l’Ebre, estan alineats amb el Pla de salut del Departament de Salut i amb el Pla d’acció de l’Institut Català de la Salut, però principalment amb els usuaris que en reben els serveis, fruit de la implicació i corresponsabilitat dels professionals per seguir oferint una assistència de qualitat i sobretot més humanitzada.

Cal destacar, durant aquest any, la consolidació d’una estructura de gestió específica de la Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, tot i mantenir les aliances estratègiques amb la Gerència Territorial del Camp de Tarragona i la resta de proveïdors del territori, que posiciona l’empresa pública com a “pal de paller” de l’atenció sanitària a les nostres comarques.

Així, si bé totes les accions que portem a terme tenen la seva significació pròpia, ens agradaria destacar entre d’altres, pel seu impacte en l’organització i en els resultats, projectes orientats al pacient i a la seva atenció que s’han desplegat i consolidat durant aquest any 2016 com ara la Unitat de Síndrome de Sensibilització Central, la pràctica de la cirurgia menor ambulatòria al CAP de Gandesa, les pantalles Teseo ubicades tant a l’Hospital com als centres de salut del territori que permeten agilitar els tràmits administratius, la continuïtat de la cirurgia plàstica per intervencions d’oncoplàstiques i reconstruccions mamàries a l’HTVC, la cita prèvia per a tràmits administratius a l’EAP d’Amposta, el programa NIDCAP d’atenció integral als nadons prematurs del Servei de Pediatria de l’Hospital, el projecte ESSENCIAL a l’EAP de Flix i Tortosa Est, la campanya “Pren-te el pols” a l’atenció primària, la consolidació de la rehabilitació cardíaca, el desplegament definitiu del programa “Salut+Social” a totes les comarques ebrenques i la acreditació de qualitat del Departament de Salut de la totalitat dels EAP de les Terres de l’Ebre, entre d’altres.

L’autonomia de gestió dels EAP orientada al lideratge professional que ha situat alguns dels nostres equips en els primers llocs de Catalunya, el reconeixement de l’excel·lència en la innovació i les millores assistencials que ha tornat a reconèixer els premis TOP 20 2016 en la categoria de Gestió hospitalària global, i diversos guardons a les Jornades Mèdiques i de Salut a les Terres de l’Ebre, Jornada de Residents de Metges de Família, Jornades d’Infermeria, Jornades d’Innovació i recerca d’infermeria... són altres fites que destaquem durant aquest any.  

Com a institució de titularitat i vocació de servei públic, volem, amb el nostre treball i els esforços diaris de tots i cadascun dels professionals que pertanyem a aquesta organització, ser els referents en l’assistència sanitària de qualitat i humana per a la ciutadania de les Terres de l’Ebre.

L'ICS Terres de l'Ebre en un dia

L'ICS en un dia

franja
Ics en un dia

Recursos

Recursos

franja
Recursos