Participació
 • Imprimeix

Participació

Els professionals són l’actiu principal de l’ICS. Sense les persones que hi treballen, l’organització no podria funcionar. Elles són les que millor coneixen la feina que fan i les que poden aportar el coneixement i l’experiència necessàries per millorar-la. És per això que l’ICS ha fet una aposta per la participació dels professionals en la presa de decisions de l’organització, per aconseguir, entre tots, una organització més eficient i que, en definitiva, pugui oferir un millor servei als ciutadans.

Un model d’atenció centrat en la ciutadania

L’any 2016, l’ICS ha començat una nova etapa per promoure una cultura orientada a l’obtenció de resultats i a la transparència, mitjançant la definició d’una nova estratègia. 

Per tal de desenvolupar aquesta estratègia, s’han definit deu línies que ajudaran l’ICS a orientar-se cap al futur i a encarar els reptes de la institució. L’estratègia és una forma d’expressar quina és la raó de ser d’una organització (la missió), on vol anar (la visió), què vol aconseguir (objectius) i com ho farà (pla d’acció). El fet de definir aquest com per poder assolir els objectius és fonamental en el procés de plantejament estratègic.

Assolir els objectius 

És per això que el Pla d’acció 2016-2017 de l’ICS és una guia per complir la missió i aconseguir fer realitat la visió de l’organització, dedicant-hi els recursos necessaris per poder assolir els objectius proposats. Sota el paraigua de les deu línies estratègiques, aquest instrument s’adequa i es desplega en plans d’acció territorials específics. 

El Pla d’acció 2016-2017 incideix especialment en la consolidació d’un model orientat a la ciutadania, que permeti donar la millor resposta a l’atenció a la cronicitat i a les malalties respiratòries, neurològiques i derivades de les insuficiències cardíaques, entre d’altres. 

Les deu línies estratègiques són les següents: 

 • Línia 1: lideratge. Se centra en la projecció internacional de l’ICS i en els plans de lideratge globals, que inclouen tots els nivells de l’organització. 
 • Línia 2: atenció centrada en la persona. Vetlla pel compliment dels drets i deures de la ciutadania en l’atenció sanitària, posa l’accent en l’atenció de la cronicitat, en la corresponsabilitat dels pacients amb la seva salut i en la gestió de les llistes d’espera. 
 • Línia 3: qualitat i seguretat. Es fixa en la promoció de la cultura i la participació en la qualitat i la seguretat. 
 • Línia 4: participació. S’estableix per facilitar la participació i la corresponsabilització dels professionals en la gestió. 
 • Línia 5: sostenibilitat. Convida a un procés de reflexió estratègica per garantir la sostenibilitat econòmica de l’ICS i la qualitat de les prestacions. 
 • Línia 6: responsabilitat social corporativa. Determina l’estratègia per desenvolupar la marca ICS i per garantir la sostenibilitat econòmica, ambiental i social, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels professionals, de les comunitats en què operen i de la societat en el seu conjunt. 
 • Línia 7: xarxes i pactes. Promou la consolidació de pactes amb altres proveïdors sanitaris mitjançant acords estratègics amb altres empreses públiques per garantir l’equitat en l’assistència. 
 • Línia 8: comunicació. Incideix en una aposta estratègica de l’ICS per les tecnologies de la informació i la comunicació, que permeti millorar els processos i obtenir informació rellevant per a la gestió de l’organització. 
 • Línia 9: recerca. Posa al centre de l’estratègia la recerca i innovació en salut, perquè el sistema sanitari pugui fer la funció de prevenir, curar i alleujar el patiment dels pacients. 
 • Línia 10: coneixement. Pivota sobre la formació i la docència, per difondre i ampliar el coneixement en salut.

 

Orgull de treballar a l'ICS

Desenvolupament directiu a l’atenció primària

El sector sanitari es desenvolupa en un entorn molt dinàmic, que està condicionat per canvis tecnològics, socials i econòmics. Aquests canvis són cada cop més accelerats i posen a prova la capacitat de resposta dels professionals i, sobretot, dels comandaments. Davant d’aquest repte és imprescindible disposar d’eines d’informació per saber com evoluciona l’entorn, però també conèixer les darreres tendències en gestió. En aquest sentit, adquirir la formació adient és imprescindible per poder manejar de manera eficient els recursos en èpoques de canvi com l’actual.

En aquest sentit, l’ICS ha posat en marxa un Programa de desenvolupament directiu d’atenció primària encaminat a donar als responsables dels EAP les eines adients perquè puguin aprendre a gestionar el seu talent i el coneixement que tenen de l’organització. El programa formatiu ha estat preparat per l’ICS i s’ha impartit per professionals de l’escola de negocis EADA i per professionals de l’ICS mateix.

Avaluació inicial 

La participació en el programa formatiu és voluntària i parteix d’una avaluació inicial basada en una eina d’anàlisi de competències anomenada Development Center, que s’orienta cap a la gestió del talent. Es tracta d’una metodologia individualitzada, que permet valorar el nivell competencial dels professionals que hi participen. Amb aquesta avaluació, es detecten els aspectes que caldrà reforçar amb la formació. 

El Programa consta de vuit mòduls que tracten diferents qüestions –l’entorn sanitari català, l'estratègia de qualitat, la contractació, la gestió dels recursos humans i l'assoliment d'objectius estratègics. Té una durada de sis mesos. De moment, ja s’han dut a terme dues edicions del programa, en què han participat 60 responsables d’EAP. Està previst que durant els propers anys se’n duguin a terme més edicions. 

PORH 

L'actuació s'emmarca dins del Pla d'ordenació de recursos humans de l'ICS (PORH) –aprovat aquest any–, en la tercera línia d'actuació del qual destaca la necessitat d'implantar sistemes d'avaluació més eficients dels professionals amb càrrecs directius i de comandaments, a través de la posada en marxa d'un programa de desenvolupament directiu, de la definició d'un model de carrera professional per als comandaments i de la promoció dels rols de lideratge clínic.

desenvolupament-directiu

Aposta per l’estabilització de la plantilla

Durant l’any 2016, l’ICS ha realitzat processos selectius de concurs oposició per cobrir les 340 places que s’han tret a concurs públic. Aquesta convocatòria s’incloïa dins de l’oferta aprovada el 21 de juliol de 2015 pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya per cobrir àmbits i sectors prioritaris.

Quan es va tancar el període d’inscripció el desembre de 2015, més de 21.000 persones s’havien apuntat a la convocatòria d’oferta pública de l’ICS, que feia més de cinc anys que no treia places a concurs públic, a causa de l’aplicació de les mesures previstes a les lleis de pressupostos de l’Estat arran del context econòmic advers.

Distribució proporcional 

Els 340 llocs convocats es distribuïen de la forma següent: 44 places per a facultatiu especialista en medicina familiar i comunitària, 8 per a facultatiu especialista en pediatria i les seves àrees especifiques, 11 per a diplomat sanitari especialista en obstetrícia ginecològica, 136 per a diplomat sanitari en infermeria, 65 per a tècnic especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria, 55 per a auxiliar administratiu i 21 per a zelador.

Promoció interna 

D’altra banda, el 2016 també s’ha realitzat una convocatòria de promoció interna per al personal estatutari de l’ICS, en què s’han tret a concurs públic 714 places de professionals de diverses categories. Aquest ha estat el primer cop que l’ICS fa una convocatòria interna d’aquestes característiques. La voluntat de la institució és fer convocatòries de promoció interna de forma periòdica en aquelles categories i especialitats on el nombre de places cobertes per promoció interna temporal superi la cinquantena.

Estabilitat laboral 

L'objectiu de l'ICS és continuar amb el màxim percentatge d'estabilització de la plantilla i la cobertura definitiva de llocs de treball, en el marc del Pla de garantia de l'estabilitat laboral del Departament de Salut. En aquesta mateixa línia, la institució té la voluntat de fer concursos oposició sempre que la normativa ho permeti i, també, convocatòries de promoció interna. La distribució de places, aprovada per la Mesa Sectorial de Sanitat, prioritza les categories professionals sanitàries, les que tenen un major nombre de personal interí i les que no han estat incloses en les darreres convocatòries.

Nomenaments interins

En aquest sentit, durant l’any 2016 s’ha continuat millorant la situació contractual de personal eventual de llarga durada amb contractes d’interinitat. En total, durant el 2016 s’han fet un total de 2.734 nomenaments d’interins. Aquests contractes d’interinitat són una fórmula d’estabilitat per donar resposta a les necessitats dels centres.

Estabilització de la plantilla

Els professionals s’impliquen en la promoció de la salut també a les xarxes socials

Les xarxes socials són instruments de comunicació molt potents, que faciliten a les institucions la relació amb els seus públics. És per això que l’ICS aposta per aquests canals de comunicació com a forma d’establir un diàleg continuat amb els ciutadans i els professionals i de promoure hàbits de vida saludable.

Aquest any, l’ICS ha potenciat el protagonisme dels seus professionals amb la realització de campanyes i concursos a través de les xarxes socials, com ara iniciatives per promoure l’activitat física, compartir el talent literari o estimular la realització de fotografies relacionades amb hàbits saludables.

El resultat ha estat una alta participació que ha fet més visible la tasca dels professionals en la promoció de la salut, alhora que s’ha forjat una comunitat virtual que ha d’afavorir la fluïdesa en la comunicació i la corresponsabilitat comunicativa.

 2,5 milions de passes

A començament d’abril, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física, s’ha celebrat el concurs Arribem a les 10.000 passes!, perquè els professionals prenguin consciència de la necessitat de caminar com a mínim mitja hora al dia. Durant la setmana que ha durat el concurs, s’han enviat més de dos-cents missatges, entre els quals s’ha sortejat una polsera Fitbit®. Les persones participants han caminat més de 2,5 milions de passes per promocionar l’exercici físic diari.

Haikus i salut

Els dies anteriors al 23 d’abril, s’ha celebrat el concurs literari Per Sant Jordi, haikus i salut!, que convidava els professionals de l’organització a enviar un haiku (poema breu de tres versos sense rima, d’origen japonès) sobre hàbits saludables. Els participants han enviat més de 300 poemes, que s’han recollit en un llibre.

Maternitat

D’altra banda, el Dia de la Mare s’ha estrenat la campanya Mare i Salut, amb la difusió a través dels comptes corporatius de Twitter i Facebook de dotze vídeos breus en què professionals d’arreu del territori donaven resposta a les preguntes que els usuaris feien sobre maternitat. Durant el dia, s’ha obert una consulta virtual en què diversos professionals d’atenció primària han respost dubtes de ciutadans sobre el tema a través de Twitter.

Avantatges de deixar el tabac

Durant el Dia Internacional Sense Tabac, el 31 de maig, professionals exfumadors han explicat quins avantatges els ha comportat deixar el tabac. Amb cada missatge, s’ha editat una targeta, amb la fotografia de cada persona.

La llengua, protagonista a les xarxes

Durant l’estiu, la llengua ha estat la protagonista a les xarxes. A partir dels missatges publicats durant l’any a Twitter i Facebook sobre l’escriptura correcta de termes sanitaris, s’ha proposat als usuaris de les xarxes –tant als professionals com als ciutadans en general– la realització de passatemps (sopes de lletres, mots encreuats i qüestionaris).

Concurs fotogràfic

Amb l’arribada de les festes de Nadal, s’ha convidat els professionals de la institució a enviar fotografies a través de les xarxes socials relacionades amb la promoció d’hàbits saludables. Al concurs #ICSaludable han participat 231 imatges, que van servir per il·lustrar les nadales corporatives per felicitar les festes.

10 mil passes