• Imprimeix

Òrgans de participació

Consell General de Participació

  • És l’òrgan col·legiat de participació comunitària.
  • Objectius: d’assessorament, consultius, de seguiment i de supervisió de l’activitat sanitària de l’ICS.
  • Està format pel president/a de Consell d’Administració o persona en qui delegui, i pels membres que determini el Consell d’Administració, fins a un màxim de 30: representants de les corporacions i altres organitzacions professionals, dels pacients i usuaris, dels ens locals, del món veïnal, sindical i empresarial, així com representants del Servei Català de la Salut i de l’ICS mateix.

Consell de Participació dels Professionals

  • És l’òrgan de l’ICS que assessora el Consell d’Administració sobre assumptes relacionats amb les condicions i l’exercici professional del personal mèdic i d’infermeria de l’organització.
Data d'actualització:  11.08.2016